سنندج, ایران

09:59 AM IRST on نوامبر 27, 2014 (GMT +0330)
Sanandaj | Change Station
CLOSE
Current Station
Airport
Location: Sanandaj,
Elevation: 4505 ft
Nearby Weather Stations

Elev 4505 ft 35.33 °N, 47.00 °E | Updated 29 minutes ago

Light Rain
باران جزئى
42 °F
Feels Like 42 °F
N
4
باد متغير باد from جنوب غربی
Gusts mph

امروز
High -- | Low -- °F
--% Chance of Precip.
دیروز
High -- | Low -- °F
Precip. -- در
7:08 AM 5:10 PM
Waxing Crescent, 26% visible
فشار 30.06 در
ديد 4.0 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری Few 3445 ft
ابرهای پراکنده 3937 ft
نيم ابرى 7874 ft
قطره شبنم 38 °F
رطوبت 80%
بارش باران در
برف عمیق Not available.
مادون قرمز 1 out of 12
Pollen Not available.
تمیزی هوا Not available.
Flu Activity Not available.
AAXX 27061 40747 11656 82202 10056 20033 38633 40177 52012 69961 76022 8532/ 333 31000 70020 81935 84640 88558 555 10046 29085

More Conditions Fewer Conditions

فشار 30.06 در
ديد 4.0 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری Few 3445 ft
ابرهای پراکنده 3937 ft
نيم ابرى 7874 ft
قطره شبنم 38 °F
رطوبت 80%
بارش باران در
برف عمیق Not available.
مادون قرمز 1 out of 12
Pollen Not available.
تمیزی هوا Not available.
Flu Activity Not available.
AAXX 27061 40747 11656 82202 10056 20033 38633 40177 52012 69961 76022 8532/ 333 31000 70020 81935 84640 88558 555 10046 29085

More Conditions Fewer Conditions

10-Day Weather Forecast

Almanac

ستاره شناسی

Nov. 27, 2014 Rise Set
وقت حقیقی
تاریک و روشن اجتماعی
تاریک روشن دریایی
شفق و فلق نجومی
ماه
میزان روشنایی روز
طول روز
Tomorrow will be .
, % of the Moon is Illuminated

Today's Extremes

Country Highs Country Lows

Community

WunderPhotos

Upload Photos

1,773,962 photos uploaded!

WunderBlogs® & News

Nearby

تمیزی هوا

  تمیزی هوا AQ Index آلاینده
Not available.

عمق برف

Station Depth Elevation

Earthquake Activity

شهر Distance Mag. Time & Date
Minimum magnitude displayed is 2.5.

Coastal Water Temperatures

منطقه درجه حرارت

Nearby Weather Stations