سنندج, ایران

12:41 PM IRDT on آوریل 26, 2015 (GMT +0430)
Sanandaj | | Change Station
CLOSE
Current Station
Airport
Location: Sanandaj,
Elevation: 4521 ft
Nearby Weather Stations

Elev 4521 ft 35.25 °N, 47.01 °E | Updated 11 minutes ago

Clear
صاف
61 °F
Feels Like 61 °F
N
5
باد متغير باد from ESE

امروز
High -- | Low -- °F
--% Chance of Precip.
دیروز
High -- | Low -- °F
Precip. -- در
6:36 AM 8:03 PM
ربع اول, 53% visible
فشار 30.21 در
ديد -9999.0 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری
قطره شبنم 25 °F
رطوبت 25%
بارش باران 0.00 در
برف عمیق Not available.
مادون قرمز Not available.
Pollen Not available.
تمیزی هوا Not available.
Flu Activity Not available.
METAR OICS 260800Z 11004KT CAVOK 16/M04 Q1023

More Conditions Fewer Conditions

فشار 30.21 در
ديد -9999.0 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری
قطره شبنم 25 °F
رطوبت 25%
بارش باران 0.00 در
برف عمیق Not available.
مادون قرمز Not available.
Pollen Not available.
تمیزی هوا Not available.
Flu Activity Not available.
METAR OICS 260800Z 11004KT CAVOK 16/M04 Q1023

More Conditions Fewer Conditions

10-Day Weather Forecast

Almanac

ستاره شناسی

Apr. 26, 2015 Rise Set
وقت حقیقی
تاریک و روشن اجتماعی
تاریک روشن دریایی
شفق و فلق نجومی
ماه
میزان روشنایی روز
طول روز
Tomorrow will be .
, % of the Moon is Illuminated

Today's Extremes

Country Highs Country Lows

Community

WunderPhotos

Upload Photos

1,816,953 photos uploaded!

WunderBlogs® & News

Nearby

تمیزی هوا

  تمیزی هوا AQ Index آلاینده
Not available.

عمق برف

Station Depth Elevation

Earthquake Activity

شهر Distance Mag. Time & Date
Minimum magnitude displayed is 2.5.

Coastal Water Temperatures

منطقه درجه حرارت

Stations

Nearby Weather Stations

Station Location دما باد سرد قطره شبنم رطوبت باد Precip. Elev ارتقا دادن Type