سنندج, ایران

11:22 PM IRDT on اوت 29, 2015 (GMT +0430)
Sanandaj | | Change Station
CLOSE
Current Station
Airport
Location: Sanandaj,
Elevation: 4505 ft
Nearby Weather Stations

Elev 4505 ft 35.33 °N, 47.00 °E | Updated 52 minutes ago

Clear
77 °F
Feels Like 77 °F
N
2
باد متغير باد from شمال شرقی
Gusts mph

امروز
High -- | Low -- °F
--% Chance of Precip.
دیروز
High -- | Low -- °F
Precip. -- در
6:51 AM 7:53 PM
ماه کامل, 100% visible
فشار 29.74 در
ديد 7.0 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری
قطره شبنم 30 °F
رطوبت 10%
بارش باران در
برف عمیق Not available.
مادون قرمز Not available.
Pollen Not available.
تمیزی هوا Not available.
Flu Activity Not available.
AAXX 29181 40747 12962 00401 10250 21009 38631 40071 52019 60001 333 55113 22267 555 10124 29018
فشار 29.74 در
ديد 7.0 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری
قطره شبنم 30 °F
رطوبت 10%
بارش باران در
برف عمیق Not available.
مادون قرمز Not available.
Pollen Not available.
تمیزی هوا Not available.
Flu Activity Not available.
AAXX 29181 40747 12962 00401 10250 21009 38631 40071 52019 60001 333 55113 22267 555 10124 29018

10-Day Weather Forecast

×

Almanac

ستاره شناسی

Aug. 29, 2015 Rise Set
وقت حقیقی
تاریک و روشن اجتماعی
تاریک روشن دریایی
شفق و فلق نجومی
ماه
میزان روشنایی روز
طول روز
Tomorrow will be .
, % of the Moon is Illuminated

Today's Extremes

Country Highs Country Lows

Community

WunderPhotos

Upload Photos

1,850,764 photos uploaded!

WunderBlogs® & News

Nearby

تمیزی هوا

  تمیزی هوا AQ Index آلاینده
Not available.

عمق برف

Station Depth Elevation

Earthquake Activity

شهر Distance Mag. Time & Date
Minimum magnitude displayed is 2.5.

Coastal Water Temperatures

منطقه درجه حرارت

Stations

Nearby Weather Stations

Station Location دما باد سرد قطره شبنم رطوبت باد Precip. Elev ارتقا دادن Type