سنندج, ایران

03:35 AM IRST on مارس 04, 2015 (GMT +0330)
Sanandaj | Change Station
CLOSE
Current Station
Airport
Location: Sanandaj,
Elevation: 4505 ft
Nearby Weather Stations

Elev 4505 ft 35.33 °N, 47.00 °E | Updated 3 hours ago

Light Rain
باران جزئى
37 °F
Feels Like 37 °F
N
2
باد متغير باد from WSW
Gusts mph

امروز
High -- | Low -- °F
--% Chance of Precip.
دیروز
High -- | Low -- °F
Precip. -- در
6:48 AM 6:19 PM
Waxing Gibbous, 97% visible
فشار 30.01 در
ديد 6.0 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری ابرهای پراکنده 3937 ft
بیشتر ابری 8858 ft
قطره شبنم 35 °F
رطوبت 91%
بارش باران در
برف عمیق Not available.
مادون قرمز Not available.
Pollen Not available.
تمیزی هوا Not available.
Flu Activity Not available.
AAXX 03211 40747 41660 72401 10030 20018 38617 40160 58004 72162 84470 333 84640 86459 555 10025 29092 31905 4////

More Conditions Fewer Conditions

فشار 30.01 در
ديد 6.0 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری ابرهای پراکنده 3937 ft
بیشتر ابری 8858 ft
قطره شبنم 35 °F
رطوبت 91%
بارش باران در
برف عمیق Not available.
مادون قرمز Not available.
Pollen Not available.
تمیزی هوا Not available.
Flu Activity Not available.
AAXX 03211 40747 41660 72401 10030 20018 38617 40160 58004 72162 84470 333 84640 86459 555 10025 29092 31905 4////

More Conditions Fewer Conditions

10-Day Weather Forecast

Almanac

ستاره شناسی

Mar. 04, 2015 Rise Set
وقت حقیقی
تاریک و روشن اجتماعی
تاریک روشن دریایی
شفق و فلق نجومی
ماه
میزان روشنایی روز
طول روز
Tomorrow will be .
, % of the Moon is Illuminated

Today's Extremes

Country Highs Country Lows

Community

WunderPhotos

Upload Photos

1,802,329 photos uploaded!

WunderBlogs® & News

Nearby

تمیزی هوا

  تمیزی هوا AQ Index آلاینده
Not available.

عمق برف

Station Depth Elevation

Earthquake Activity

شهر Distance Mag. Time & Date
Minimum magnitude displayed is 2.5.

Coastal Water Temperatures

منطقه درجه حرارت

Nearby Weather Stations