سنندج, ایران

01:30 PM IRST on دسامبر 19, 2014 (GMT +0330)
Sanandaj | Change Station
CLOSE
Current Station
Airport
Location: Sanandaj,
Elevation: 4505 ft
Nearby Weather Stations

Elev 4505 ft 35.33 °N, 47.00 °E | Updated 1 hour ago

Scattered Clouds
ابرهای پراکنده
47 °F
Feels Like 47 °F
N
2
باد متغير باد from جنوب
Gusts mph

امروز
High -- | Low -- °F
--% Chance of Precip.
دیروز
High -- | Low -- °F
Precip. -- در
7:25 AM 5:12 PM
Waning Crescent, 9% visible
فشار 30.20 در
ديد 6.0 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری Few 4429 ft
ابرهای پراکنده 9843 ft
بیشتر ابری 17717 ft
قطره شبنم 33 °F
رطوبت 46%
بارش باران در
برف عمیق Not available.
مادون قرمز Not available.
Pollen Not available.
تمیزی هوا Not available.
Flu Activity Not available.
AAXX 19091 40747 42660 71801 10082 20004 38672 40227 58013 81476 333 81645 84360 87268 555 10048 29058 66666 00065 10058 20064 30070 50095 90127

More Conditions Fewer Conditions

فشار 30.20 در
ديد 6.0 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری Few 4429 ft
ابرهای پراکنده 9843 ft
بیشتر ابری 17717 ft
قطره شبنم 33 °F
رطوبت 46%
بارش باران در
برف عمیق Not available.
مادون قرمز Not available.
Pollen Not available.
تمیزی هوا Not available.
Flu Activity Not available.
AAXX 19091 40747 42660 71801 10082 20004 38672 40227 58013 81476 333 81645 84360 87268 555 10048 29058 66666 00065 10058 20064 30070 50095 90127

More Conditions Fewer Conditions

10-Day Weather Forecast

Almanac

ستاره شناسی

Dec. 19, 2014 Rise Set
وقت حقیقی
تاریک و روشن اجتماعی
تاریک روشن دریایی
شفق و فلق نجومی
ماه
میزان روشنایی روز
طول روز
Tomorrow will be .
, % of the Moon is Illuminated

Today's Extremes

Country Highs Country Lows

Community

WunderPhotos

Upload Photos

1,778,966 photos uploaded!

WunderBlogs® & News

Nearby

تمیزی هوا

  تمیزی هوا AQ Index آلاینده
Not available.

عمق برف

Station Depth Elevation

Earthquake Activity

شهر Distance Mag. Time & Date
Minimum magnitude displayed is 2.5.

Coastal Water Temperatures

منطقه درجه حرارت

Nearby Weather Stations