سنندج, ایران

02:12 PM IRDT on اوت 01, 2015 (GMT +0430)
Sanandaj | | Change Station
CLOSE
Current Station
Airport
Location: Sanandaj,
Elevation: 4505 ft
Nearby Weather Stations

Elev 4505 ft 35.33 °N, 47.00 °E | Updated 42 minutes ago

Scattered Clouds
ابرهای پراکنده
99 °F
Feels Like 99 °F
N
4
باد متغير باد from غرب
Gusts mph

امروز
High -- | Low -- °F
--% Chance of Precip.
دیروز
High -- | Low -- °F
Precip. -- در
6:30 AM 8:25 PM
ماه کامل, 99% visible
فشار 29.54 در
ديد 9.0 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری
قطره شبنم 30 °F
رطوبت 4%
بارش باران در
برف عمیق Not available.
مادون قرمز Not available.
Pollen Not available.
تمیزی هوا Not available.
Flu Activity Not available.
AAXX 01091 40747 42665 12802 10372 21009 38605 40001 58011 81100 555 10171 29009 66666 00410 10372 20328 30328 50320 90286

More Conditions Fewer Conditions

فشار 29.54 در
ديد 9.0 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری
قطره شبنم 30 °F
رطوبت 4%
بارش باران در
برف عمیق Not available.
مادون قرمز Not available.
Pollen Not available.
تمیزی هوا Not available.
Flu Activity Not available.
AAXX 01091 40747 42665 12802 10372 21009 38605 40001 58011 81100 555 10171 29009 66666 00410 10372 20328 30328 50320 90286

More Conditions Fewer Conditions

10-Day Weather Forecast

×

Almanac

ستاره شناسی

Aug. 01, 2015 Rise Set
وقت حقیقی
تاریک و روشن اجتماعی
تاریک روشن دریایی
شفق و فلق نجومی
ماه
میزان روشنایی روز
طول روز
Tomorrow will be .
, % of the Moon is Illuminated

Today's Extremes

Country Highs Country Lows

Community

WunderPhotos

Upload Photos

1,842,905 photos uploaded!

WunderBlogs® & News

Nearby

تمیزی هوا

  تمیزی هوا AQ Index آلاینده
Not available.

عمق برف

Station Depth Elevation

Earthquake Activity

شهر Distance Mag. Time & Date
Minimum magnitude displayed is 2.5.

Coastal Water Temperatures

منطقه درجه حرارت

Stations

Nearby Weather Stations

Station Location دما باد سرد قطره شبنم رطوبت باد Precip. Elev ارتقا دادن Type