ایرانشهر, ایران

09:31 AM +0430 on آوریل 27, 2017 (GMT +0430)
Iranshahr | | Change Station

Elev 2037 ft 27.24 °N, 60.72 °E | Updated 2 hours ago

صاف
صاف
78 °F
Feels Like 78 °F
N
4
باد متغير باد from شرق
Gusts mph

امروز
High -- | Low -- °F
--% Chance of Precip.
دیروز
High -- | Low -- °F
Precip. -- در
فشار 29.76 در
ديد 6.0 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری
قطره شبنم 33 °F
رطوبت 11%
بارش باران 0.00 در
برف عمیق Not available.
5:58 AM 7:04 PM
ماه جدید, 1% visible
AAXX 27031 40879 42960 01002 10258 20006 39436 40076 52019 333 20224 555 10136 29019 66666 00300 10318 20340 30340 50350 90330
فشار 29.76 در
ديد 6.0 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری
قطره شبنم 33 °F
رطوبت 11%
بارش باران 0.00 در
برف عمیق Not available.
5:58 AM 7:04 PM
ماه جدید, 1% visible
AAXX 27031 40879 42960 01002 10258 20006 39436 40076 52019 333 20224 555 10136 29019 66666 00300 10318 20340 30340 50350 90330

Get Severe Weather Alerts

Thanks for signing up!

Be on the lookout for a verification email in your inbox.

You'll start receiving the daily forecast at 8 AM.

×

10-Day Weather Forecast

No radar image for this location.
×

Almanac

ستاره شناسی

Apr. 27, 2017 Rise Set
وقت حقیقی
تاریک و روشن اجتماعی
تاریک روشن دریایی
شفق و فلق نجومی
ماه
میزان روشنایی روز
طول روز
Tomorrow will be .
, % of the Moon is Illuminated

Today's Extremes

Country Highs Country Lows

Community

WunderPhotos

WunderBlog® & News

Nearby

تمیزی هوا

  تمیزی هوا AQ Index آلاینده
Not available.

عمق برف

Station Depth Elevation

Earthquake Activity

شهر Distance Mag. Time & Date
Minimum magnitude displayed is 2.5.

Coastal Water Temperatures

منطقه درجه حرارت

Stations

Nearby Weather Stations

Station Location دما باد سرد قطره شبنم رطوبت باد Precip. Elev ارتقا دادن Type