Weather for ایران

منطقه Alerts دما شرايط عادی رطوبت فشار باد ارتقا دادن
A'ineh 0            
Ab Bakhshan 0 46 °F صاف 93% 30.09 در شرق در 7 mph 8:30 PM +0330
Abadan 0 66 °F بیشتر ابری 46% 29.98 در شمال غربی در 5 mph 8:30 PM +0330
Abatar 0 46 °F صاف 87% 30.09 در آرام 8:30 PM +0330
Abgalehdar 0 45 °F بیشتر ابری 93% 30.18 در شمال شرقی در 16 mph 8:30 PM +0330
Ablulan 0 48 °F صاف 18% 30.01 در WNW در 4 mph 3:30 PM +0330
Ahwaz 0 61 °F صاف 55% 29.95 در WNW در 2 mph 8:30 PM +0330
Altanskiy 0 45 °F نيم ابرى 77% 30.06 در NNE در 4 mph 7:00 PM +04
Arak 0 43 °F صاف 70% 30.06 در آرام 8:22 PM +0330
Ardabil 0 36 °F صاف 75% 29.98 در WSW در 9 mph 8:20 PM +0330
A`la 0 63 °F ابرهای پراکنده 68% 29.95 در شمال غربی در 7 mph 8:30 PM +0330
Babulsar 0 46 °F صاف 93% 30.09 در شرق در 7 mph 8:30 PM +0330
Baft 0 52 °F صاف 4% 29.91 در SSW در 7 mph 6:30 PM +0330
Bam 0 66 °F صاف 15% 29.84 در شمال در 4 mph 6:30 PM +0330
Bandar Lengeh 0 70 °F صاف 68% 29.86 در غرب در 12 mph 8:30 PM +0330
Bandarabbass 0 72 °F مه 64% 29.86 در WSW در 12 mph 8:30 PM +0330
Began 0            
Birjand 0 45 °F صاف 34% 30.04 در شرق در 5 mph 8:30 PM +0330
Bushehr 0 66 °F صاف 60% 29.92 در شمال غربی در 18 mph 8:30 PM +0330
Chahar Setun 0 46 °F نيم ابرى 71% 30.04 در SSE در 12 mph 1:30 PM +0330
Chahbahar 0 76 °F مه 86% 29.86 در SSE در 9 mph 6:30 PM +0330
Deli 0 46 °F بیشتر ابری 50% 30.06 در آرام 8:30 PM +0330
Dudrah 0 57 °F بیشتر ابری 59% 30.01 در آرام 8:30 PM +0330
Esfahan 0 48 °F صاف 32% 30.04 در ESE در 5 mph 8:30 PM +0330
Fasa 0 54 °F صاف 35% 29.92 در آرام 8:30 PM +0330
Ghazvin 0 41 °F صاف 70% 30.01 در شمال در 5 mph 8:30 PM +0330
Gonabad 0 52 °F صاف 44% 29.92 در آرام 8:30 PM +0330
Gorgan 0 48 °F ابرهاى پراكنده 87% 30.15 در آرام 8:30 PM +0330
Hamadan 0 39 °F صاف 81% 30.04 در جنوب شرقی در 2 mph 8:24 PM +0330
Hamedan 0 39 °F صاف 81% 30.04 در جنوب شرقی در 2 mph 8:24 PM +0330
Hameh'id 0 63 °F گرد و غبار شامل 62% 29.98 در شمال در 2 mph 6:30 PM +0330
Hoseyn Mameh 0 43 °F ابرهای پراکنده 57% 30.03 در SSW در 7 mph 6:30 PM +0330
Ilam 0 47 °F بیشتر ابری 82% 30.09 در شمال غربی در 4 mph 6:30 PM +0330
Iranshahr 0 73 °F صاف 22% 29.92 در WSW در 5 mph 8:30 PM +0330
Jask 0 75 °F مه 83% 29.86 در WSW در 5 mph 8:30 PM +0330
Kahnuj 0 74 °F صاف 14% 29.70 در SSW در 16 mph 6:30 PM +0330
Kashmar 0 59 °F ابرهای پراکنده 26% 29.92 در WSW در 11 mph 3:30 PM +0330
Kerman 0 52 °F صاف 18% 30.06 در NNE در 7 mph 8:30 PM +0330
Kermanshah 0 43 °F صاف 81% 30.04 در جنوب در 5 mph 8:30 PM +0330
Khan Baz 0 36 °F صاف 75% 29.98 در WSW در 9 mph 8:20 PM +0330
Kulak 0            
Mahin Dasht 0 64 °F ابرهای پراکنده 19% 29.92 در غرب در 16 mph 3:30 PM +0330
Maku 0 39 °F بیشتر ابری 70% 30.01 در غرب در 5 mph 8:23 PM +0330
Mashhad 0 43.2 °F بیشتر ابری 81% 30.09 در ESE در 4.0 mph 8:50 PM +0330
Meyaneh 0 48 °F ابرهای پراکنده 53% 30.13 در آرام 6:30 PM +0330
Minab 0 68 °F صاف 60% 29.89 در آرام 8:20 PM +0330
Nehbandan 0 69 °F 4% 29.82 در WNW در 9 mph 3:30 PM +0330
Noshahr 0 46 °F ابرهای پراکنده 87% 30.06 در ESE در 5 mph 8:30 PM +0330
Qendeal 0 39 °F بیشتر ابری 70% 30.01 در غرب در 5 mph 8:23 PM +0330
Ramsar 0 48 °F صاف 82% 30.06 در SSE در 5 mph 8:30 PM +0330
Rasht 0 46 °F صاف 87% 30.09 در آرام 8:30 PM +0330
Sabzevar 0 54 °F ابرهاى پراكنده 44% 30.06 در آرام 7:30 PM +0330
Sanandaj 0 45 °F صاف 71% 30.01 در جنوب در 5 mph 8:23 PM +0330
Sarakhs 0 45 °F بیشتر ابری 93% 30.18 در شمال شرقی در 16 mph 8:30 PM +0330
Semnan 0 50 °F صاف 40% 30.01 در NNE در 2 mph 8:30 PM +0330
Sher Sher 0 46 °F ابرهای پراکنده 51% 30.08 در SSW در 4 mph 3:30 PM +0330
Shiraz 0 55 °F صاف 29% 30.01 در WNW در 5 mph 8:30 PM +0330
Soofian 0 39 °F ابرهای پراکنده 70% 30.04 در ESE در 7 mph 8:30 PM +0330
Tabriz 0 39 °F ابرهای پراکنده 70% 30.04 در ESE در 7 mph 8:30 PM +0330
Tang-e Qalb 0 50 °F صاف 28% 30.06 در SSE در 5 mph 8:30 PM +0330
Tehran 0 50 °F صاف 47% 30.01 در ENE در 5 mph 8:30 PM +0330
Torbat-Heydarieh 0 41 °F ابرهاى پراكنده 88% 30.05 در شرق در 9 mph 6:30 PM +0330
فردوس 0 52 °F صاف 44% 29.92 در آرام 8:30 PM +0330
قوچان 0 40 °F نيم ابرى 75% 30.09 در غرب در 4 mph 3:30 PM +0330
مسجدسلیمان 0 41 °F ابرهاى پراكنده 53% 30.09 در NNW در 7 mph 8:30 PM +0330
Yazd 0 55 °F ابرهای پراکنده 29% 30.06 در WNW در 2 mph 8:30 PM +0330
Zabol 0 61 °F صاف 39% 29.92 در NNW در 21 mph 8:30 PM +0330
Zanjan 0 46 °F ابرهای پراکنده 57% 30.01 در آرام 5:30 PM +0330
`Ataabad 0 54 °F صاف 35% 29.92 در آرام 8:30 PM +0330
ارومیه 0 41 °F بیشتر ابری 76% 30.01 در NNW در 5 mph 8:30 PM +0330
اردبیل 0 36 °F صاف 75% 29.98 در WSW در 9 mph 8:20 PM +0330
بجنورد 0 39 °F نيم ابرى 81% 30.09 در جنوب غربی در 2 mph 8:30 PM +0330
جزیره کیش 0 68 °F مه 73% 29.89 در WNW در 12 mph 8:30 PM +0330
جزیره ابوموسی 0 72 °F مه 60% 29.86 در غرب در 14 mph 6:30 PM +0330
جزیره خارک 0 66 °F صاف 60% 29.92 در شمال غربی در 18 mph 8:30 PM +0330
جزیره سیری 0 72 °F مه 60% 29.86 در غرب در 14 mph 6:30 PM +0330
خوی 0 45 °F ابرهای پراکنده 53% 30.10 در غرب در 4 mph 6:30 PM +0330
خرم‌آباد 0 59 °F صاف 27% 29.99 در شمال در 4 mph 3:30 PM +0330
سقز 0 46 °F صاف 55% 30.01 در SSE در 7 mph 6:30 PM +0330
شهرکرد 0 41 °F ابرهاى پراكنده 53% 30.09 در NNW در 7 mph 8:30 PM +0330

Alerts Legend

هشدار تندباد هشدار تندباد
احتمال گردباد احتمال گردباد
هشدار تندباد شدید هشدار تندباد شدید
طوفان تندری شدید طوفان تندری شدید
هشدار بادشدید هشدار بادشدید
هشدار سیل هشدار سیل
Flood Watch / Flood Statement Flood Watch / Flood Statement
بیانیه منطقه ای طوفان بیانیه منطقه ای طوفان
هشدار آب و هوای زمستانی هشدار آب و هوای زمستانی
هشدار گرمای بالا هشدار گرمای بالا
احتمال مه بسیارقوی احتمال مه بسیارقوی
Fire Weather Advisory Fire Weather Advisory
Hurricane Watch Special Weather Statement
Hurricane Warning Record Set
Tropical Storm Watch Public Report
Tropical Storm Warning Public Statement