کابل, افغانستان

07:38 PM AFT on دسامبر 19, 2014 (GMT +0430)
Kabul | Change Station
CLOSE
Current Station
Airport
Location: Kabul,
Elevation: 5876 ft
Nearby Weather Stations

Elev 5876 ft 34.57 °N, 69.21 °E | Updated 18 minutes ago

Smoke
دود
37 °F
Feels Like 37 °F
N
0
باد متغير باد from شمال

امروز
High -- | Low -- °F
--% Chance of Precip.
دیروز
High -- | Low -- °F
Precip. -- در
6:54 AM 4:45 PM
Waning Crescent, 7% visible
فشار 30.33 در
ديد 1.6 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری
قطره شبنم 9 °F
رطوبت 30%
بارش باران 0.00 در
برف عمیق Not available.
مادون قرمز Not available.
Pollen Not available.
تمیزی هوا Not available.
Flu Activity Not available.
METAR OAKB 191450Z 00000KT 2500 FU NSC 03/M13 Q1027 TEMPO 1500 RMK YLO YLO TEMPO AMB

More Conditions Fewer Conditions

فشار 30.33 در
ديد 1.6 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری
قطره شبنم 9 °F
رطوبت 30%
بارش باران 0.00 در
برف عمیق Not available.
مادون قرمز Not available.
Pollen Not available.
تمیزی هوا Not available.
Flu Activity Not available.
METAR OAKB 191450Z 00000KT 2500 FU NSC 03/M13 Q1027 TEMPO 1500 RMK YLO YLO TEMPO AMB

More Conditions Fewer Conditions

10-Day Weather Forecast

Almanac

ستاره شناسی

Dec. 19, 2014 Rise Set
وقت حقیقی
تاریک و روشن اجتماعی
تاریک روشن دریایی
شفق و فلق نجومی
ماه
میزان روشنایی روز
طول روز
Tomorrow will be .
, % of the Moon is Illuminated

Today's Extremes

Country Highs Country Lows

Community

WunderPhotos

Upload Photos

1,778,993 photos uploaded!

WunderBlogs® & News

Nearby

تمیزی هوا

  تمیزی هوا AQ Index آلاینده
Not available.

عمق برف

Station Depth Elevation

Earthquake Activity

شهر Distance Mag. Time & Date
Minimum magnitude displayed is 2.5.

Coastal Water Temperatures

منطقه درجه حرارت

Nearby Weather Stations