کابل, افغانستان

12:46 AM AFT on نوامبر 29, 2014 (GMT +0430)
Kabul | Change Station
CLOSE
Current Station
Airport
Location: Kabul,
Elevation: 5876 ft
Nearby Weather Stations

Elev 5876 ft 34.57 °N, 69.21 °E | Updated 26 minutes ago

Smoke
دود
37 °F
Feels Like 37 °F
N
2
باد متغير باد from جنوب شرقی

امروز
High -- | Low -- °F
--% Chance of Precip.
دیروز
High -- | Low -- °F
Precip. -- در
6:39 AM 4:42 PM
Waxing Crescent, 43% visible
فشار 30.15 در
ديد 1.9 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری
قطره شبنم 32 °F
رطوبت 81%
بارش باران 0.00 در
برف عمیق Not available.
مادون قرمز Not available.
Pollen Not available.
تمیزی هوا Not available.
Flu Activity Not available.
METAR OAKB 281950Z 13002KT 3000 FU NSC 03/00 Q1021 NOSIG RMK YLO YLO

More Conditions Fewer Conditions

فشار 30.15 در
ديد 1.9 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری
قطره شبنم 32 °F
رطوبت 81%
بارش باران 0.00 در
برف عمیق Not available.
مادون قرمز Not available.
Pollen Not available.
تمیزی هوا Not available.
Flu Activity Not available.
METAR OAKB 281950Z 13002KT 3000 FU NSC 03/00 Q1021 NOSIG RMK YLO YLO

More Conditions Fewer Conditions

10-Day Weather Forecast

Almanac

ستاره شناسی

Nov. 29, 2014 Rise Set
وقت حقیقی
تاریک و روشن اجتماعی
تاریک روشن دریایی
شفق و فلق نجومی
ماه
میزان روشنایی روز
طول روز
Tomorrow will be .
, % of the Moon is Illuminated

Today's Extremes

Country Highs Country Lows

Community

WunderPhotos

Upload Photos

1,774,273 photos uploaded!

WunderBlogs® & News

Nearby

تمیزی هوا

  تمیزی هوا AQ Index آلاینده
Not available.

عمق برف

Station Depth Elevation

Earthquake Activity

شهر Distance Mag. Time & Date
Minimum magnitude displayed is 2.5.

Coastal Water Temperatures

منطقه درجه حرارت

Nearby Weather Stations