میمنه, افغانستان

01:39 PM AFT on دسامبر 22, 2014 (GMT +0430)
| Change Station
CLOSE
Current Station
Airport
Location: ,
Elevation: ft
Nearby Weather Stations

Elev ft 0.00 °N, 0.00 °E | Updated

Rain
باران
41 °F
Feels Like 41 °F
N
4
باد متغير باد from شمال
Gusts mph

امروز
High -- | Low -- °F
--% Chance of Precip.
دیروز
High -- | Low -- °F
Precip. -- در
7:17 AM 5:00 PM
ماه جدید, 0% visible
فشار در
ديد مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری
قطره شبنم 34 °F
رطوبت 76%
بارش باران در
برف عمیق Not available.
مادون قرمز out of 12
Pollen Not available.
تمیزی هوا Not available.
Flu Activity Not available.
Not available.

More Conditions Fewer Conditions

فشار در
ديد مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری
قطره شبنم 34 °F
رطوبت 76%
بارش باران در
برف عمیق Not available.
مادون قرمز out of 12
Pollen Not available.
تمیزی هوا Not available.
Flu Activity Not available.
Not available.

More Conditions Fewer Conditions

10-Day Weather Forecast

Almanac

ستاره شناسی

Dec. 22, 2014 Rise Set
وقت حقیقی
تاریک و روشن اجتماعی
تاریک روشن دریایی
شفق و فلق نجومی
ماه
میزان روشنایی روز
طول روز
Tomorrow will be .
, % of the Moon is Illuminated

Today's Extremes

Country Highs Country Lows

Community

WunderPhotos

Upload Photos

1,779,580 photos uploaded!

WunderBlogs® & News

Nearby

تمیزی هوا

  تمیزی هوا AQ Index آلاینده
Not available.

عمق برف

Station Depth Elevation

Earthquake Activity

شهر Distance Mag. Time & Date
Minimum magnitude displayed is 2.5.

Coastal Water Temperatures

منطقه درجه حرارت

Nearby Weather Stations