تهران, ایران

04:15 PM IRDT on مه 28, 2015 (GMT +0430)
molasadra | | Change Station
CLOSE
Current Station
ایستگاههای هواشناسی شخصی
Location: Tehran, TEHRAN
Elevation: 4774 ft
Nearby Weather Stations

Elev 4774 ft 35.76 °N, 51.40 °E | Updated 44 seconds ago

Clear
صاف
82.7 °F
Feels Like 80 °F
N
6.0
باد متغير باد from WNW
Gusts 16.0 mph

امروز
High -- | Low -- °F
--% Chance of Precip.
دیروز
High -- | Low -- °F
Precip. -- در
5:51 AM 8:12 PM
Waxing Gibbous, 75% visible
فشار 29.86 در
ديد -9999.0 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری
شاخص گرما 80 °F
قطره شبنم 23 °F
رطوبت 11%
بارش باران 0.00 در
برف عمیق Not available.
مادون قرمز Not available.
Pollen Not available.
تمیزی هوا Not available.
Flu Activity Not available.
METAR OIII 281130Z 28012KT CAVOK 30/M05 Q1011 A2988 NOSIG

More Conditions Fewer Conditions

فشار 29.86 در
ديد -9999.0 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری
شاخص گرما 80 °F
قطره شبنم 23 °F
رطوبت 11%
بارش باران 0.00 در
برف عمیق Not available.
مادون قرمز Not available.
Pollen Not available.
تمیزی هوا Not available.
Flu Activity Not available.
METAR OIII 281130Z 28012KT CAVOK 30/M05 Q1011 A2988 NOSIG

More Conditions Fewer Conditions

10-Day Weather Forecast

Almanac

ستاره شناسی

May. 28, 2015 Rise Set
وقت حقیقی
تاریک و روشن اجتماعی
تاریک روشن دریایی
شفق و فلق نجومی
ماه
میزان روشنایی روز
طول روز
Tomorrow will be .
, % of the Moon is Illuminated

Today's Extremes

Country Highs Country Lows

Community

WunderPhotos

Upload Photos

1,824,959 photos uploaded!

WunderBlogs® & News

Nearby

تمیزی هوا

  تمیزی هوا AQ Index آلاینده
Not available.

عمق برف

Station Depth Elevation

Earthquake Activity

شهر Distance Mag. Time & Date
Minimum magnitude displayed is 2.5.

Coastal Water Temperatures

منطقه درجه حرارت

Stations

Nearby Weather Stations

Station Location دما باد سرد قطره شبنم رطوبت باد Precip. Elev ارتقا دادن Type