تهران, ایران

06:27 AM IRST on دسامبر 23, 2014 (GMT +0330)
molasadra | Change Station
CLOSE
Current Station
ایستگاههای هواشناسی شخصی
Location: Tehran, TEHRAN
Elevation: 4774 ft
Nearby Weather Stations

Elev 4774 ft 35.76 °N, 51.40 °E | Updated 36 seconds ago

Haze
مه
36.9 °F
Feels Like 37 °F
N
0.0
باد متغير باد from جنوب شرقی
Gusts 0.0 mph

امروز
High -- | Low -- °F
--% Chance of Precip.
دیروز
High -- | Low -- °F
Precip. -- در
7:11 AM 4:55 PM
ماه جدید, 2% visible
فشار 29.98 در
ديد 2.5 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری صاف
باد سرد 37 °F
قطره شبنم 28 °F
رطوبت 69%
بارش باران 0.00 در
برف عمیق Not available.
مادون قرمز 0 out of 12
Pollen Not available.
تمیزی هوا Not available.
Flu Activity Not available.
METAR OIII 230230Z 00000KT 4000 HZ SKC 01/M02 Q1015 A2998 NOSIG

More Conditions Fewer Conditions

فشار 29.98 در
ديد 2.5 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری صاف
باد سرد 37 °F
قطره شبنم 28 °F
رطوبت 69%
بارش باران 0.00 در
برف عمیق Not available.
مادون قرمز 0 out of 12
Pollen Not available.
تمیزی هوا Not available.
Flu Activity Not available.
METAR OIII 230230Z 00000KT 4000 HZ SKC 01/M02 Q1015 A2998 NOSIG

More Conditions Fewer Conditions

10-Day Weather Forecast

Almanac

ستاره شناسی

Dec. 23, 2014 Rise Set
وقت حقیقی
تاریک و روشن اجتماعی
تاریک روشن دریایی
شفق و فلق نجومی
ماه
میزان روشنایی روز
طول روز
Tomorrow will be .
, % of the Moon is Illuminated

Today's Extremes

Country Highs Country Lows

Community

WunderPhotos

Upload Photos

1,779,762 photos uploaded!

WunderBlogs® & News

Nearby

تمیزی هوا

  تمیزی هوا AQ Index آلاینده
Not available.

عمق برف

Station Depth Elevation

Earthquake Activity

شهر Distance Mag. Time & Date
Minimum magnitude displayed is 2.5.

Coastal Water Temperatures

منطقه درجه حرارت

Nearby Weather Stations