تهران, ایران

01:54 AM IRDT on ژوئیه 03, 2015 (GMT +0430)
molasadra | | Change Station
CLOSE
Current Station
ایستگاههای هواشناسی شخصی
Location: Tehran, TEHRAN
Elevation: 4774 ft
Nearby Weather Stations

Elev 4774 ft 35.76 °N, 51.40 °E | Updated 17 seconds ago

Scattered Clouds
ابرهای پراکنده
86.4 °F
Feels Like 83 °F
N
1.0
باد متغير باد from شمال
Gusts 2.0 mph

امروز
High -- | Low -- °F
--% Chance of Precip.
دیروز
High -- | Low -- °F
Precip. -- در
5:53 AM 8:24 PM
ماه کامل, 99% visible
فشار 29.64 در
ديد 6.0 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری Few 3937 ft
شاخص گرما 83 °F
قطره شبنم 41 °F
رطوبت 20%
بارش باران 0.00 در
برف عمیق Not available.
مادون قرمز Not available.
Pollen Not available.
تمیزی هوا Not available.
Flu Activity Not available.
AAXX 02211 40754 42660 23602 10319 20021 38811 40037 50001 81430 333 81640 555 10161 29015 32705

More Conditions Fewer Conditions

فشار 29.64 در
ديد 6.0 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری Few 3937 ft
شاخص گرما 83 °F
قطره شبنم 41 °F
رطوبت 20%
بارش باران 0.00 در
برف عمیق Not available.
مادون قرمز Not available.
Pollen Not available.
تمیزی هوا Not available.
Flu Activity Not available.
AAXX 02211 40754 42660 23602 10319 20021 38811 40037 50001 81430 333 81640 555 10161 29015 32705

More Conditions Fewer Conditions

10-Day Weather Forecast

×

Almanac

ستاره شناسی

Jul. 03, 2015 Rise Set
وقت حقیقی
تاریک و روشن اجتماعی
تاریک روشن دریایی
شفق و فلق نجومی
ماه
میزان روشنایی روز
طول روز
Tomorrow will be .
, % of the Moon is Illuminated

Today's Extremes

Country Highs Country Lows

Community

WunderPhotos

Upload Photos

1,834,544 photos uploaded!

WunderBlogs® & News

Nearby

تمیزی هوا

  تمیزی هوا AQ Index آلاینده
Not available.

عمق برف

Station Depth Elevation

Earthquake Activity

شهر Distance Mag. Time & Date
Minimum magnitude displayed is 2.5.

Coastal Water Temperatures

منطقه درجه حرارت

Stations

Nearby Weather Stations

Station Location دما باد سرد قطره شبنم رطوبت باد Precip. Elev ارتقا دادن Type