تهران, ایران

02:43 PM IRST on نوامبر 28, 2015 (GMT +0330)
molasadra | | Change Station
CLOSE
Current Station
ایستگاههای هواشناسی شخصی
Location: Tehran, TEHRAN
Elevation: 4774 ft
Nearby Weather Stations

Elev 4774 ft 35.76 °N, 51.40 °E | Updated 19 minutes ago

Clear
صاف
57.5 °F
Feels Like 57.5 °F
N
4.0
باد متغير باد from جنوب غربی
Gusts 4.0 mph

امروز
High -- | Low -- °F
--% Chance of Precip.
دیروز
High -- | Low -- °F
Precip. -- در
6:52 AM 4:52 PM
Waning Gibbous, 92% visible
فشار 30.09 در
ديد 4.3 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری
قطره شبنم 25 °F
رطوبت 28%
بارش باران 0.00 در
برف عمیق Not available.
مادون قرمز Not available.
Pollen Not available.
تمیزی هوا Not available.
Flu Activity Not available.
METAR OIII 281100Z 00000KT 7000 NSC 16/M07 Q1019 A3010 NOSIG NOSIG
فشار 30.09 در
ديد 4.3 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری
قطره شبنم 25 °F
رطوبت 28%
بارش باران 0.00 در
برف عمیق Not available.
مادون قرمز Not available.
Pollen Not available.
تمیزی هوا Not available.
Flu Activity Not available.
METAR OIII 281100Z 00000KT 7000 NSC 16/M07 Q1019 A3010 NOSIG NOSIG

10-Day Weather Forecast

×

Almanac

ستاره شناسی

Nov. 28, 2015 Rise Set
وقت حقیقی
تاریک و روشن اجتماعی
تاریک روشن دریایی
شفق و فلق نجومی
ماه
میزان روشنایی روز
طول روز
Tomorrow will be .
, % of the Moon is Illuminated

Today's Extremes

Country Highs Country Lows

Community

WunderPhotos

Upload Photos

1,874,183 photos uploaded!

WunderBlogs® & News

Nearby

تمیزی هوا

  تمیزی هوا AQ Index آلاینده
Not available.

عمق برف

Station Depth Elevation

Earthquake Activity

شهر Distance Mag. Time & Date
Minimum magnitude displayed is 2.5.

Coastal Water Temperatures

منطقه درجه حرارت

Stations

Nearby Weather Stations

Station Location دما باد سرد قطره شبنم رطوبت باد Precip. Elev ارتقا دادن Type