تهران, ایران

03:06 PM IRDT on مارس 30, 2015 (GMT +0430)
molasadra | | Change Station
CLOSE
Current Station
ایستگاههای هواشناسی شخصی
Location: Tehran, TEHRAN
Elevation: 4774 ft
Nearby Weather Stations

Elev 4774 ft 35.76 °N, 51.40 °E | Updated 6 seconds ago

Mostly Cloudy
بیشتر ابری
55.5 °F
Feels Like 55.5 °F
N
4.0
باد متغير باد from جنوب شرقی
Gusts 6.0 mph

امروز
High -- | Low -- °F
--% Chance of Precip.
دیروز
High -- | Low -- °F
Precip. -- در
6:54 AM 7:24 PM
Waxing Gibbous, 79% visible
فشار 29.89 در
ديد 3.7 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری Few 3500 ft
Few 4000 ft
بیشتر ابری 9000 ft
قطره شبنم 50 °F
رطوبت 82%
بارش باران 0.22 در
برف عمیق Not available.
مادون قرمز 4 out of 12
Pollen Not available.
تمیزی هوا Not available.
Flu Activity Not available.
METAR OIII 301030Z 11010KT 6000 FEW035CB FEW040 BKN090 15/11 Q1012 A2989 TEMPO 12010G20KT 6000 RA

More Conditions Fewer Conditions

فشار 29.89 در
ديد 3.7 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری Few 3500 ft
Few 4000 ft
بیشتر ابری 9000 ft
قطره شبنم 50 °F
رطوبت 82%
بارش باران 0.22 در
برف عمیق Not available.
مادون قرمز 4 out of 12
Pollen Not available.
تمیزی هوا Not available.
Flu Activity Not available.
METAR OIII 301030Z 11010KT 6000 FEW035CB FEW040 BKN090 15/11 Q1012 A2989 TEMPO 12010G20KT 6000 RA

More Conditions Fewer Conditions

10-Day Weather Forecast

Almanac

ستاره شناسی

Mar. 30, 2015 Rise Set
وقت حقیقی
تاریک و روشن اجتماعی
تاریک روشن دریایی
شفق و فلق نجومی
ماه
میزان روشنایی روز
طول روز
Tomorrow will be .
, % of the Moon is Illuminated

Today's Extremes

Country Highs Country Lows

Community

WunderPhotos

Upload Photos

1,809,455 photos uploaded!

WunderBlogs® & News

Nearby

تمیزی هوا

  تمیزی هوا AQ Index آلاینده
Not available.

عمق برف

Station Depth Elevation

Earthquake Activity

شهر Distance Mag. Time & Date
Minimum magnitude displayed is 2.5.

Coastal Water Temperatures

منطقه درجه حرارت

Stations

Nearby Weather Stations

Station Location دما باد سرد قطره شبنم رطوبت باد Precip. Elev ارتقا دادن Type