تهران, ایران

02:42 AM IRST on اكتبر 06, 2015 (GMT +0330)
molasadra | | Change Station
CLOSE
Current Station
ایستگاههای هواشناسی شخصی
Location: Tehran, TEHRAN
Elevation: 4774 ft
Nearby Weather Stations

Elev 4774 ft 35.76 °N, 51.40 °E | Updated 1 minute ago

Partly Cloudy
ابرهاى پراكنده
70.3 °F
Feels Like 77 °F
N
0.0
باد متغير باد from NNE
Gusts 1.0 mph

امروز
High -- | Low -- °F
--% Chance of Precip.
دیروز
High -- | Low -- °F
Precip. -- در
6:03 AM 5:42 PM
ربع آخر, 39% visible
فشار 30.04 در
ديد 6.2 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری Few 3500 ft
شاخص گرما 77 °F
قطره شبنم 43 °F
رطوبت 37%
بارش باران 0.00 در
برف عمیق Not available.
مادون قرمز 0 out of 12
Pollen Not available.
تمیزی هوا Not available.
Flu Activity Not available.
METAR OIII 052300Z 35004KT 9999 FEW035 22/05 Q1017 A3005 NOSIG
فشار 30.04 در
ديد 6.2 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری Few 3500 ft
شاخص گرما 77 °F
قطره شبنم 43 °F
رطوبت 37%
بارش باران 0.00 در
برف عمیق Not available.
مادون قرمز 0 out of 12
Pollen Not available.
تمیزی هوا Not available.
Flu Activity Not available.
METAR OIII 052300Z 35004KT 9999 FEW035 22/05 Q1017 A3005 NOSIG

10-Day Weather Forecast

×

Almanac

ستاره شناسی

Oct. 06, 2015 Rise Set
وقت حقیقی
تاریک و روشن اجتماعی
تاریک روشن دریایی
شفق و فلق نجومی
ماه
میزان روشنایی روز
طول روز
Tomorrow will be .
, % of the Moon is Illuminated

Today's Extremes

Country Highs Country Lows

Community

WunderPhotos

Upload Photos

1,861,111 photos uploaded!

WunderBlogs® & News

Nearby

تمیزی هوا

  تمیزی هوا AQ Index آلاینده
Not available.

عمق برف

Station Depth Elevation

Earthquake Activity

شهر Distance Mag. Time & Date
Minimum magnitude displayed is 2.5.

Coastal Water Temperatures

منطقه درجه حرارت

Stations

Nearby Weather Stations

Station Location دما باد سرد قطره شبنم رطوبت باد Precip. Elev ارتقا دادن Type