تهران, ایران

08:57 PM IRST on اكتبر 30, 2014 (GMT +0330)
molasadra | Change Station
CLOSE
Current Station
ایستگاههای هواشناسی شخصی
Location: Tehran, TEHRAN
Elevation: 4774 ft
Nearby Weather Stations

Elev 4774 ft 35.76 °N, 51.40 °E | Updated 57 seconds ago

Clear
صاف
51.4 °F
Feels Like 51.4 °F
N
0.0
باد متغير باد from جنوب غربی
Gusts 5.0 mph

امروز
High -- | Low -- °F
--% Chance of Precip.
دیروز
High -- | Low -- °F
Precip. -- در
6:24 AM 5:11 PM
Waxing Crescent, 46% visible
فشار 30.18 در
ديد -9999.0 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری
قطره شبنم 32 °F
رطوبت 48%
بارش باران 0.00 در
برف عمیق Not available.
مادون قرمز Not available.
Pollen Not available.
تمیزی هوا Not available.
Flu Activity Not available.
METAR OIII 301700Z 00000KT CAVOK 12/M01 Q1022 A3018 NOSIG

More Conditions Fewer Conditions

فشار 30.18 در
ديد -9999.0 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری
قطره شبنم 32 °F
رطوبت 48%
بارش باران 0.00 در
برف عمیق Not available.
مادون قرمز Not available.
Pollen Not available.
تمیزی هوا Not available.
Flu Activity Not available.
METAR OIII 301700Z 00000KT CAVOK 12/M01 Q1022 A3018 NOSIG

More Conditions Fewer Conditions

10-Day Weather Forecast

Almanac

ستاره شناسی

Oct. 30, 2014 Rise Set
وقت حقیقی
تاریک و روشن اجتماعی
تاریک روشن دریایی
شفق و فلق نجومی
ماه
میزان روشنایی روز
طول روز
Tomorrow will be .
, % of the Moon is Illuminated

Today's Extremes

Country Highs Country Lows

Community

WunderPhotos

Upload Photos

1,766,409 photos uploaded!

WunderBlogs® & News

Nearby

تمیزی هوا

  تمیزی هوا AQ Index آلاینده
Not available.

عمق برف

Station Depth Elevation

Earthquake Activity

شهر Distance Mag. Time & Date
Minimum magnitude displayed is 2.5.

Coastal Water Temperatures

منطقه درجه حرارت

Nearby Weather Stations