تهران, ایران

01:04 AM IRST on نوامبر 28, 2014 (GMT +0330)
molasadra | Change Station
CLOSE
Current Station
ایستگاههای هواشناسی شخصی
Location: Tehran, TEHRAN
Elevation: 4774 ft
Nearby Weather Stations

Elev 4774 ft 35.76 °N, 51.40 °E | Updated 48 minutes ago

Mostly Cloudy
بیشتر ابری
43.3 °F
Feels Like 43 °F
N
0.0
باد متغير باد from جنوب شرقی
Gusts 0.0 mph

امروز
High -- | Low -- °F
--% Chance of Precip.
دیروز
High -- | Low -- °F
Precip. -- در
6:52 AM 4:51 PM
Waxing Crescent, 33% visible
فشار 30.09 در
ديد 6.2 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری ابرهای پراکنده 3000 ft
Few 3000 ft
بیشتر ابری 10000 ft
باد سرد 43 °F
قطره شبنم 37 °F
رطوبت 78%
بارش باران 0.00 در
برف عمیق Not available.
مادون قرمز 0 out of 12
Pollen Not available.
تمیزی هوا Not available.
Flu Activity Not available.
METAR OIII 272130Z 05004KT 9999 SCT030 FEW030CB BKN100 09/02 Q1019 A3011 NOSIG

More Conditions Fewer Conditions

فشار 30.09 در
ديد 6.2 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری ابرهای پراکنده 3000 ft
Few 3000 ft
بیشتر ابری 10000 ft
باد سرد 43 °F
قطره شبنم 37 °F
رطوبت 78%
بارش باران 0.00 در
برف عمیق Not available.
مادون قرمز 0 out of 12
Pollen Not available.
تمیزی هوا Not available.
Flu Activity Not available.
METAR OIII 272130Z 05004KT 9999 SCT030 FEW030CB BKN100 09/02 Q1019 A3011 NOSIG

More Conditions Fewer Conditions

10-Day Weather Forecast

Almanac

ستاره شناسی

Nov. 28, 2014 Rise Set
وقت حقیقی
تاریک و روشن اجتماعی
تاریک روشن دریایی
شفق و فلق نجومی
ماه
میزان روشنایی روز
طول روز
Tomorrow will be .
, % of the Moon is Illuminated

Today's Extremes

Country Highs Country Lows

Community

WunderPhotos

Upload Photos

1,774,108 photos uploaded!

WunderBlogs® & News

Nearby

تمیزی هوا

  تمیزی هوا AQ Index آلاینده
Not available.

عمق برف

Station Depth Elevation

Earthquake Activity

شهر Distance Mag. Time & Date
Minimum magnitude displayed is 2.5.

Coastal Water Temperatures

منطقه درجه حرارت

Nearby Weather Stations