تهران, ایران

02:35 AM IRST on اكتبر 25, 2014 (GMT +0330)
molasadra | Change Station
CLOSE
Current Station
ایستگاههای هواشناسی شخصی
Location: Tehran, TEHRAN
Elevation: 4774 ft
Nearby Weather Stations

Elev 4774 ft 35.76 °N, 51.40 °E | Updated 14 seconds ago

Clear
صاف
60.1 °F
Feels Like 60.1 °F
N
2.0
باد متغير باد from NNE
Gusts 2.0 mph

امروز
High -- | Low -- °F
--% Chance of Precip.
دیروز
High -- | Low -- °F
Precip. -- در
6:19 AM 5:17 PM
ماه جدید, 1% visible
فشار 30.04 در
ديد -9999.0 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری
قطره شبنم 29 °F
رطوبت 31%
بارش باران 0.00 در
برف عمیق Not available.
مادون قرمز Not available.
Pollen Not available.
تمیزی هوا Not available.
Flu Activity Not available.
METAR OIIE 242300Z 24007KT CAVOK 14/00 Q1017

More Conditions Fewer Conditions

فشار 30.04 در
ديد -9999.0 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری
قطره شبنم 29 °F
رطوبت 31%
بارش باران 0.00 در
برف عمیق Not available.
مادون قرمز Not available.
Pollen Not available.
تمیزی هوا Not available.
Flu Activity Not available.
METAR OIIE 242300Z 24007KT CAVOK 14/00 Q1017

More Conditions Fewer Conditions

10-Day Weather Forecast

Almanac

ستاره شناسی

Oct. 25, 2014 Rise Set
وقت حقیقی 6:19 AM IRST 5:17 PM IRST
تاریک و روشن اجتماعی 5:53 AM IRST 5:43 PM IRST
تاریک روشن دریایی 5:23 AM IRST 6:13 PM IRST
شفق و فلق نجومی 4:54 AM IRST 6:42 PM IRST
ماه 7:33 AM IRST (10/25) 6:25 PM IRST (10/25)
میزان روشنایی روز 11h 49m
طول روز
10h 57m
Tomorrow will be 2m 4s shorter.
ماه جدید, 1% of the Moon is Illuminated
Oct 24
ماه جدید
Oct 30
ربع اول
Nov 6
ماه کامل
Nov 14
ربع آخر
Nov 22
New

Yesterday's Extremes

Country Highs Country Lows

Community

WunderPhotos

Upload Photos

1,764,705 photos uploaded!

Nearby

تمیزی هوا

Not available.

عمق برف

Not available.

Earthquake Activity

شهر Distance Mag. Time & Date
No recent earthquake activity has been reported nearby.
Minimum magnitude displayed is 2.5.

Coastal Water Temperatures

منطقه درجه حرارت
No Stations Reporting

Nearby Weather Stations