تهران, ایران

05:41 AM IRST on سپتامبر 22, 2014 (GMT +0330)
molasadra | Change Station
CLOSE
Current Station
ایستگاههای هواشناسی شخصی
Location: Tehran, TEHRAN
Elevation: 4774 ft
Nearby Weather Stations

Elev 4774 ft 35.76 °N, 51.40 °E | Updated 1 minute ago

Clear
صاف
73.1 °F
Feels Like 76 °F
N
0.0
باد متغير باد from NNW
Gusts 0.0 mph

امروز
High -- | Low -- °F
--% Chance of Precip.
دیروز
High -- | Low -- °F
Precip. -- در
5:52 AM 6:01 PM
Waning Crescent, 4% visible
فشار 29.89 در
ديد -9999.0 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری
شاخص گرما 76 °F
قطره شبنم 32 °F
رطوبت 22%
بارش باران 0.00 در
برف عمیق Not available.
مادون قرمز Not available.
Pollen Not available.
تمیزی هوا Not available.
Flu Activity Not available.
METAR OIII 220200Z 31006KT CAVOK 23/M04 Q1012 A2989 NOSIG

More Conditions Fewer Conditions

فشار 29.89 در
ديد -9999.0 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری
شاخص گرما 76 °F
قطره شبنم 32 °F
رطوبت 22%
بارش باران 0.00 در
برف عمیق Not available.
مادون قرمز Not available.
Pollen Not available.
تمیزی هوا Not available.
Flu Activity Not available.
METAR OIII 220200Z 31006KT CAVOK 23/M04 Q1012 A2989 NOSIG

More Conditions Fewer Conditions

10-Day Weather Forecast

Almanac

ستاره شناسی

Sep. 22, 2014 Rise Set
وقت حقیقی 5:52 AM IRST 6:01 PM IRST
تاریک و روشن اجتماعی 5:26 AM IRST 6:27 PM IRST
تاریک روشن دریایی 4:56 AM IRST 6:57 PM IRST
شفق و فلق نجومی 4:26 AM IRST 7:27 PM IRST
ماه 4:02 AM IRST 4:55 PM IRST
میزان روشنایی روز 13h 00m
طول روز
12h 09m
Tomorrow will be 2m 14s shorter.
Waning Crescent, 4% of the Moon is Illuminated
Sep 21
Waning Crescent
Sep 24
New
Oct 1
ربع اول
Oct 8
ماه کامل
Oct 15
ربع آخر

Yesterday's Extremes

Country Highs Country Lows

Community

WunderPhotos

Upload Photos

1,755,347 photos uploaded!

WunderBlogs® & News

Nearby

تمیزی هوا

Not available.

عمق برف

Not available.

Earthquake Activity

شهر Distance Mag. Time & Date
No recent earthquake activity has been reported nearby.
Minimum magnitude displayed is 2.5.

Coastal Water Temperatures

منطقه درجه حرارت
No Stations Reporting

Nearby Weather Stations