مشهد, ایران

10:28 PM IRST on فوریه 11, 2016 (GMT +0330)
Shahid Hashemi Nejad International | | Change Station
CLOSE
Current Station
Airport
Location: Mashhad,
Elevation: 3278 ft
Nearby Weather Stations

Elev 3278 ft 36.27 °N, 59.63 °E | Updated 28 minutes ago

Mostly Cloudy
بیشتر ابری
27 °F
Feels Like 18 °F
N
9
باد متغير باد from SSE

امروز
High -- | Low -- °F
--% Chance of Precip.
دیروز
High -- | Low -- °F
Precip. -- در
فشار 30.18 در
ديد 6.2 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری بیشتر ابری 2500 ft
باد سرد 18 °F
قطره شبنم 21 °F
رطوبت 80%
بارش باران 0.00 در
برف عمیق Not available.
6:24 AM 5:07 PM
Waxing Crescent, 13% visible
METAR OIMM 111830Z 15008KT 9999 BKN025 M03/M06 Q1022 A3018
فشار 30.18 در
ديد 6.2 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری بیشتر ابری 2500 ft
باد سرد 18 °F
قطره شبنم 21 °F
رطوبت 80%
بارش باران 0.00 در
برف عمیق Not available.
6:24 AM 5:07 PM
Waxing Crescent, 13% visible
METAR OIMM 111830Z 15008KT 9999 BKN025 M03/M06 Q1022 A3018

10-Day Weather Forecast

No radar image for this location.
×

Almanac

ستاره شناسی

Feb. 11, 2016 Rise Set
وقت حقیقی
تاریک و روشن اجتماعی
تاریک روشن دریایی
شفق و فلق نجومی
ماه
میزان روشنایی روز
طول روز
Tomorrow will be .
, % of the Moon is Illuminated

Today's Extremes

Country Highs Country Lows

Community

WunderPhotos

Upload Photos

1,892,125 photos uploaded!

WunderBlog® & News

Nearby

تمیزی هوا

  تمیزی هوا AQ Index آلاینده
Not available.

عمق برف

Station Depth Elevation

Earthquake Activity

شهر Distance Mag. Time & Date
Minimum magnitude displayed is 2.5.

Coastal Water Temperatures

منطقه درجه حرارت

Stations

Nearby Weather Stations

Station Location دما باد سرد قطره شبنم رطوبت باد Precip. Elev ارتقا دادن Type