مشهد, ایران

08:51 AM IRDT on آوریل 02, 2015 (GMT +0430)
Shahid Hashemi Nejad International | | Change Station
CLOSE
Current Station
Airport
Location: Mashhad,
Elevation: 3278 ft
Nearby Weather Stations

Elev 3278 ft 36.27 °N, 59.63 °E | Updated 21 minutes ago

Overcast
نيم ابرى
48 °F
Feels Like 48 °F
N
5
باد متغير باد from WNW

امروز
High -- | Low -- °F
--% Chance of Precip.
دیروز
High -- | Low -- °F
Precip. -- در
6:17 AM 6:53 PM
Waxing Gibbous, 95% visible
فشار 29.89 در
ديد 2.2 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری نيم ابرى 1500 ft
قطره شبنم 46 °F
رطوبت 93%
بارش باران 0.00 در
برف عمیق Not available.
مادون قرمز 1 out of 12
Pollen Not available.
تمیزی هوا Not available.
Flu Activity Not available.
METAR OIMM 020400Z 30004KT 3500 BR OVC015 09/08 Q1012 A2990

More Conditions Fewer Conditions

فشار 29.89 در
ديد 2.2 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری نيم ابرى 1500 ft
قطره شبنم 46 °F
رطوبت 93%
بارش باران 0.00 در
برف عمیق Not available.
مادون قرمز 1 out of 12
Pollen Not available.
تمیزی هوا Not available.
Flu Activity Not available.
METAR OIMM 020400Z 30004KT 3500 BR OVC015 09/08 Q1012 A2990

More Conditions Fewer Conditions

10-Day Weather Forecast

Almanac

ستاره شناسی

Apr. 02, 2015 Rise Set
وقت حقیقی
تاریک و روشن اجتماعی
تاریک روشن دریایی
شفق و فلق نجومی
ماه
میزان روشنایی روز
طول روز
Tomorrow will be .
, % of the Moon is Illuminated

Today's Extremes

Country Highs Country Lows

Community

WunderPhotos

Upload Photos

1,810,197 photos uploaded!

WunderBlogs® & News

Nearby

تمیزی هوا

  تمیزی هوا AQ Index آلاینده
Not available.

عمق برف

Station Depth Elevation

Earthquake Activity

شهر Distance Mag. Time & Date
Minimum magnitude displayed is 2.5.

Coastal Water Temperatures

منطقه درجه حرارت

Stations

Nearby Weather Stations

Station Location دما باد سرد قطره شبنم رطوبت باد Precip. Elev ارتقا دادن Type