رامسر, ایران

04:19 AM IRST on نوامبر 30, 2015 (GMT +0330)
Ramsar | | Change Station
CLOSE
Current Station
Airport
Location: Ramsar,
Elevation: -66 ft
Nearby Weather Stations

Elev -66 ft 36.91 °N, 50.68 °E | Updated 49 minutes ago

Scattered Clouds
ابرهای پراکنده
54 °F
Feels Like 54 °F
N
0
باد متغير باد from
Gusts mph

امروز
High -- | Low -- °F
--% Chance of Precip.
دیروز
High -- | Low -- °F
Precip. -- در
7:00 AM 4:51 PM
Waning Gibbous, 80% visible
فشار 29.97 در
ديد 6.0 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری
قطره شبنم 50 °F
رطوبت 82%
بارش باران در
برف عمیق Not available.
مادون قرمز Not available.
Pollen Not available.
تمیزی هوا Not available.
Flu Activity Not available.
AAXX 30001 40732 12560 70000 10120 20100 30173 40149 52008 60001 82570 82630
فشار 29.97 در
ديد 6.0 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری
قطره شبنم 50 °F
رطوبت 82%
بارش باران در
برف عمیق Not available.
مادون قرمز Not available.
Pollen Not available.
تمیزی هوا Not available.
Flu Activity Not available.
AAXX 30001 40732 12560 70000 10120 20100 30173 40149 52008 60001 82570 82630

10-Day Weather Forecast

×

Almanac

ستاره شناسی

Nov. 30, 2015 Rise Set
وقت حقیقی
تاریک و روشن اجتماعی
تاریک روشن دریایی
شفق و فلق نجومی
ماه
میزان روشنایی روز
طول روز
Tomorrow will be .
, % of the Moon is Illuminated

Today's Extremes

Country Highs Country Lows

Community

WunderPhotos

Upload Photos

1,874,641 photos uploaded!

WunderBlogs® & News

Nearby

تمیزی هوا

  تمیزی هوا AQ Index آلاینده
Not available.

عمق برف

Station Depth Elevation

Earthquake Activity

شهر Distance Mag. Time & Date
Minimum magnitude displayed is 2.5.

Coastal Water Temperatures

منطقه درجه حرارت

Stations

Nearby Weather Stations

Station Location دما باد سرد قطره شبنم رطوبت باد Precip. Elev ارتقا دادن Type