رامسر, ایران

04:12 AM IRST on ژانویه 31, 2015 (GMT +0330)
Ramsar | Change Station
CLOSE
Current Station
Airport
Location: Ramsar,
Elevation: -66 ft
Nearby Weather Stations

Elev -66 ft 36.91 °N, 50.68 °E | Updated 42 minutes ago

Rain
باران
49 °F
Feels Like 49 °F
N
9
باد متغير باد from شمال
Gusts mph

امروز
High -- | Low -- °F
--% Chance of Precip.
دیروز
High -- | Low -- °F
Precip. -- در
7:10 AM 5:30 PM
Waxing Gibbous, 86% visible
فشار 29.96 در
ديد 2.0 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری بیشتر ابری 984 ft
Few 1969 ft
نيم ابرى 7874 ft
قطره شبنم 49 °F
رطوبت 98%
بارش باران در
برف عمیق Not available.
مادون قرمز 0 out of 12
Pollen Not available.
تمیزی هوا Not available.
Flu Activity Not available.
AAXX 31001 40732 11430 83504 10096 20092 30168 40143 55002 60061 76362 8632/ 333 85710 82920 88558 555 10094 29097

More Conditions Fewer Conditions

فشار 29.96 در
ديد 2.0 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری بیشتر ابری 984 ft
Few 1969 ft
نيم ابرى 7874 ft
قطره شبنم 49 °F
رطوبت 98%
بارش باران در
برف عمیق Not available.
مادون قرمز 0 out of 12
Pollen Not available.
تمیزی هوا Not available.
Flu Activity Not available.
AAXX 31001 40732 11430 83504 10096 20092 30168 40143 55002 60061 76362 8632/ 333 85710 82920 88558 555 10094 29097

More Conditions Fewer Conditions

10-Day Weather Forecast

Almanac

ستاره شناسی

Jan. 31, 2015 Rise Set
وقت حقیقی
تاریک و روشن اجتماعی
تاریک روشن دریایی
شفق و فلق نجومی
ماه
میزان روشنایی روز
طول روز
Tomorrow will be .
, % of the Moon is Illuminated

Today's Extremes

Country Highs Country Lows

Community

WunderPhotos

Upload Photos

1,791,942 photos uploaded!

WunderBlogs® & News

Nearby

تمیزی هوا

  تمیزی هوا AQ Index آلاینده
Not available.

عمق برف

Station Depth Elevation

Earthquake Activity

شهر Distance Mag. Time & Date
Minimum magnitude displayed is 2.5.

Coastal Water Temperatures

منطقه درجه حرارت

Nearby Weather Stations