رامسر, ایران

04:57 PM IRST on نوامبر 24, 2014 (GMT +0330)
Ramsar | Change Station
CLOSE
Current Station
Airport
Location: Ramsar,
Elevation: -66 ft
Nearby Weather Stations

Elev -66 ft 36.91 °N, 50.68 °E | Updated 1 hour ago

Rain
باران
53 °F
Feels Like 53 °F
N
9
باد متغير باد from شرق
Gusts mph

امروز
High -- | Low -- °F
--% Chance of Precip.
دیروز
High -- | Low -- °F
Precip. -- در
6:54 AM 4:53 PM
Waxing Crescent, 5% visible
فشار 30.24 در
ديد 1.0 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری بیشتر ابری 689 ft
Few 1673 ft
نيم ابرى 5906 ft
قطره شبنم 52 °F
رطوبت 94%
بارش باران در
برف عمیق Not available.
مادون قرمز 0 out of 12
Pollen Not available.
تمیزی هوا Not available.
Flu Activity Not available.
AAXX 24121 40732 11320 80904 10118 20110 30264 40240 53001 60211 76366 8732/ 333 86707 82917 88556 555 10114 29095

More Conditions Fewer Conditions

فشار 30.24 در
ديد 1.0 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری بیشتر ابری 689 ft
Few 1673 ft
نيم ابرى 5906 ft
قطره شبنم 52 °F
رطوبت 94%
بارش باران در
برف عمیق Not available.
مادون قرمز 0 out of 12
Pollen Not available.
تمیزی هوا Not available.
Flu Activity Not available.
AAXX 24121 40732 11320 80904 10118 20110 30264 40240 53001 60211 76366 8732/ 333 86707 82917 88556 555 10114 29095

More Conditions Fewer Conditions

10-Day Weather Forecast

Almanac

ستاره شناسی

Nov. 24, 2014 Rise Set
وقت حقیقی
تاریک و روشن اجتماعی
تاریک روشن دریایی
شفق و فلق نجومی
ماه
میزان روشنایی روز
طول روز
Tomorrow will be .
, % of the Moon is Illuminated

Today's Extremes

Country Highs Country Lows

Community

WunderPhotos

Upload Photos

1,773,329 photos uploaded!

WunderBlogs® & News

Nearby

تمیزی هوا

  تمیزی هوا AQ Index آلاینده
Not available.

عمق برف

Station Depth Elevation

Earthquake Activity

شهر Distance Mag. Time & Date
Minimum magnitude displayed is 2.5.

Coastal Water Temperatures

منطقه درجه حرارت

Nearby Weather Stations