رامسر, ایران

02:28 PM IRDT on مه 22, 2015 (GMT +0430)
Ramsar | | Change Station
CLOSE
Current Station
Airport
Location: Ramsar,
Elevation: -66 ft
Nearby Weather Stations

Elev -66 ft 36.91 °N, 50.68 °E | Updated 58 minutes ago

Scattered Clouds
ابرهای پراکنده
75 °F
Feels Like 75 °F
N
9
باد متغير باد from شمال
Gusts mph

امروز
High -- | Low -- °F
--% Chance of Precip.
دیروز
High -- | Low -- °F
Precip. -- در
5:54 AM 8:13 PM
Waxing Crescent, 20% visible
فشار 29.99 در
ديد 9.0 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری Few 2953 ft
قطره شبنم 63 °F
رطوبت 59%
بارش باران در
برف عمیق Not available.
مادون قرمز Not available.
Pollen Not available.
تمیزی هوا Not available.
Flu Activity Not available.
AAXX 22091 40732 42565 23604 10238 20174 30178 40154 50000 82800 333 81830 555 10198 29067 66666 00258 10232 20212 30206 50200 90180

More Conditions Fewer Conditions

فشار 29.99 در
ديد 9.0 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری Few 2953 ft
قطره شبنم 63 °F
رطوبت 59%
بارش باران در
برف عمیق Not available.
مادون قرمز Not available.
Pollen Not available.
تمیزی هوا Not available.
Flu Activity Not available.
AAXX 22091 40732 42565 23604 10238 20174 30178 40154 50000 82800 333 81830 555 10198 29067 66666 00258 10232 20212 30206 50200 90180

More Conditions Fewer Conditions

10-Day Weather Forecast

Almanac

ستاره شناسی

May. 22, 2015 Rise Set
وقت حقیقی
تاریک و روشن اجتماعی
تاریک روشن دریایی
شفق و فلق نجومی
ماه
میزان روشنایی روز
طول روز
Tomorrow will be .
, % of the Moon is Illuminated

Today's Extremes

Country Highs Country Lows

Community

WunderPhotos

Upload Photos

1,823,195 photos uploaded!

WunderBlogs® & News

Nearby

تمیزی هوا

  تمیزی هوا AQ Index آلاینده
Not available.

عمق برف

Station Depth Elevation

Earthquake Activity

شهر Distance Mag. Time & Date
Minimum magnitude displayed is 2.5.

Coastal Water Temperatures

منطقه درجه حرارت

Stations

Nearby Weather Stations

Station Location دما باد سرد قطره شبنم رطوبت باد Precip. Elev ارتقا دادن Type