رامسر, ایران

08:24 PM IRDT on اوت 30, 2015 (GMT +0430)
Ramsar | | Change Station
CLOSE
Current Station
Airport
Location: Ramsar,
Elevation: -66 ft
Nearby Weather Stations

Elev -66 ft 36.91 °N, 50.68 °E | Updated 54 minutes ago

Mostly Cloudy
بیشتر ابری
79 °F
Feels Like 79 °F
N
0
باد متغير باد from
Gusts mph

امروز
High -- | Low -- °F
--% Chance of Precip.
دیروز
High -- | Low -- °F
Precip. -- در
6:36 AM 7:39 PM
ماه کامل, 99% visible
فشار 29.90 در
ديد 12.0 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری بیشتر ابری 1673 ft
Few 2264 ft
قطره شبنم 71 °F
رطوبت 70%
بارش باران در
برف عمیق Not available.
مادون قرمز Not available.
Pollen Not available.
تمیزی هوا Not available.
Flu Activity Not available.
AAXX 30151 40732 42470 60000 10262 20217 30147 40123 56007 86300 333 10284 85717 81923 555 10232 29076 66666 00288 10280 20262 30254 50254 90264
فشار 29.90 در
ديد 12.0 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری بیشتر ابری 1673 ft
Few 2264 ft
قطره شبنم 71 °F
رطوبت 70%
بارش باران در
برف عمیق Not available.
مادون قرمز Not available.
Pollen Not available.
تمیزی هوا Not available.
Flu Activity Not available.
AAXX 30151 40732 42470 60000 10262 20217 30147 40123 56007 86300 333 10284 85717 81923 555 10232 29076 66666 00288 10280 20262 30254 50254 90264

10-Day Weather Forecast

×

Almanac

ستاره شناسی

Aug. 30, 2015 Rise Set
وقت حقیقی
تاریک و روشن اجتماعی
تاریک روشن دریایی
شفق و فلق نجومی
ماه
میزان روشنایی روز
طول روز
Tomorrow will be .
, % of the Moon is Illuminated

Today's Extremes

Country Highs Country Lows

Community

WunderPhotos

Upload Photos

1,850,997 photos uploaded!

WunderBlogs® & News

Nearby

تمیزی هوا

  تمیزی هوا AQ Index آلاینده
Not available.

عمق برف

Station Depth Elevation

Earthquake Activity

شهر Distance Mag. Time & Date
Minimum magnitude displayed is 2.5.

Coastal Water Temperatures

منطقه درجه حرارت

Stations

Nearby Weather Stations

Station Location دما باد سرد قطره شبنم رطوبت باد Precip. Elev ارتقا دادن Type