رشت, ایران

11:40 PM IRDT on ژوئیه 01, 2015 (GMT +0430)
Rasht | | Change Station
CLOSE
Current Station
Airport
Location: Rasht,
Elevation: -30 ft
Nearby Weather Stations

Elev -30 ft 37.33 °N, 49.61 °E | Updated 1 hour ago

Mist
مه
80 °F
Feels Like 80 °F
N
4
باد متغير باد from شمال
Gusts mph

امروز
High -- | Low -- °F
--% Chance of Precip.
دیروز
High -- | Low -- °F
Precip. -- در
5:54 AM 8:36 PM
ماه کامل, 100% visible
فشار 30.01 در
ديد 4.0 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری بیشتر ابری 8858 ft
قطره شبنم 75 °F
رطوبت 80%
بارش باران در
برف عمیق Not available.
مادون قرمز Not available.
Pollen Not available.
تمیزی هوا Not available.
Flu Activity Not available.
AAXX 01181 40719 11556 73502 10264 20238 30173 40163 53024 60001 71021 83570 333 55076 83620 87359 555 10246 29086

More Conditions Fewer Conditions

فشار 30.01 در
ديد 4.0 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری بیشتر ابری 8858 ft
قطره شبنم 75 °F
رطوبت 80%
بارش باران در
برف عمیق Not available.
مادون قرمز Not available.
Pollen Not available.
تمیزی هوا Not available.
Flu Activity Not available.
AAXX 01181 40719 11556 73502 10264 20238 30173 40163 53024 60001 71021 83570 333 55076 83620 87359 555 10246 29086

More Conditions Fewer Conditions

10-Day Weather Forecast

×

Almanac

ستاره شناسی

Jul. 01, 2015 Rise Set
وقت حقیقی
تاریک و روشن اجتماعی
تاریک روشن دریایی
شفق و فلق نجومی
ماه
میزان روشنایی روز
طول روز
Tomorrow will be .
, % of the Moon is Illuminated

Today's Extremes

Country Highs Country Lows

Community

WunderPhotos

Upload Photos

1,834,243 photos uploaded!

WunderBlogs® & News

Nearby

تمیزی هوا

  تمیزی هوا AQ Index آلاینده
Not available.

عمق برف

Station Depth Elevation

Earthquake Activity

شهر Distance Mag. Time & Date
Minimum magnitude displayed is 2.5.

Coastal Water Temperatures

منطقه درجه حرارت

Stations

Nearby Weather Stations

Station Location دما باد سرد قطره شبنم رطوبت باد Precip. Elev ارتقا دادن Type