رشت, ایران

01:39 PM IRST on نوامبر 25, 2015 (GMT +0330)
Rasht | | Change Station
CLOSE
Current Station
Airport
Location: Rasht,
Elevation: -30 ft
Nearby Weather Stations

Elev -30 ft 37.33 °N, 49.61 °E | Updated 9 minutes ago

Overcast
نيم ابرى
54 °F
Feels Like 54 °F
N
5
باد متغير باد from غرب

امروز
High -- | Low -- °F
--% Chance of Precip.
دیروز
High -- | Low -- °F
Precip. -- در
7:00 AM 4:55 PM
ماه کامل, 100% visible
فشار 30.06 در
ديد 1.9 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری نيم ابرى 500 ft
قطره شبنم 48 °F
رطوبت 82%
بارش باران 0.00 در
برف عمیق Not available.
مادون قرمز 1 out of 12
Pollen Not available.
تمیزی هوا Not available.
Flu Activity Not available.
METAR OIGG 251000Z 27004KT 3000 BR OVC005 12/09 Q1018
فشار 30.06 در
ديد 1.9 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری نيم ابرى 500 ft
قطره شبنم 48 °F
رطوبت 82%
بارش باران 0.00 در
برف عمیق Not available.
مادون قرمز 1 out of 12
Pollen Not available.
تمیزی هوا Not available.
Flu Activity Not available.
METAR OIGG 251000Z 27004KT 3000 BR OVC005 12/09 Q1018

10-Day Weather Forecast

×

Almanac

ستاره شناسی

Nov. 25, 2015 Rise Set
وقت حقیقی
تاریک و روشن اجتماعی
تاریک روشن دریایی
شفق و فلق نجومی
ماه
میزان روشنایی روز
طول روز
Tomorrow will be .
, % of the Moon is Illuminated

Today's Extremes

Country Highs Country Lows

Community

WunderPhotos

Upload Photos

1,873,556 photos uploaded!

WunderBlogs® & News

Nearby

تمیزی هوا

  تمیزی هوا AQ Index آلاینده
Not available.

عمق برف

Station Depth Elevation

Earthquake Activity

شهر Distance Mag. Time & Date
Minimum magnitude displayed is 2.5.

Coastal Water Temperatures

منطقه درجه حرارت

Stations

Nearby Weather Stations

Station Location دما باد سرد قطره شبنم رطوبت باد Precip. Elev ارتقا دادن Type