رشت, ایران

10:26 PM IRST on اكتبر 25, 2014 (GMT +0330)
Rasht | Change Station
CLOSE
Current Station
Airport
Location: Rasht,
Elevation: -30 ft
Nearby Weather Stations

Elev -30 ft 37.33 °N, 49.61 °E | Updated 56 minutes ago

Light Rain
باران جزئى
59 °F
Feels Like 59 °F
N
11
باد متغير باد from NNE
Gusts mph

امروز
High -- | Low -- °F
--% Chance of Precip.
دیروز
High -- | Low -- °F
Precip. -- در
6:28 AM 5:22 PM
Waxing Crescent, 4% visible
فشار 30.16 در
ديد 2.0 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری ابرهای پراکنده 1969 ft
نيم ابرى 6890 ft
قطره شبنم 59 °F
رطوبت 98%
بارش باران در
برف عمیق Not available.
مادون قرمز 0 out of 12
Pollen Not available.
تمیزی هوا Not available.
Flu Activity Not available.
AAXX 25181 40719 11440 80305 10152 20148 30224 40213 52025 60021 76162 8432/ 333 55019 81915 83620 88557 555 10150 29098

More Conditions Fewer Conditions

فشار 30.16 در
ديد 2.0 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری ابرهای پراکنده 1969 ft
نيم ابرى 6890 ft
قطره شبنم 59 °F
رطوبت 98%
بارش باران در
برف عمیق Not available.
مادون قرمز 0 out of 12
Pollen Not available.
تمیزی هوا Not available.
Flu Activity Not available.
AAXX 25181 40719 11440 80305 10152 20148 30224 40213 52025 60021 76162 8432/ 333 55019 81915 83620 88557 555 10150 29098

More Conditions Fewer Conditions

10-Day Weather Forecast

Almanac

ستاره شناسی

Oct. 25, 2014 Rise Set
وقت حقیقی 6:28 AM IRST 5:22 PM IRST
تاریک و روشن اجتماعی 6:02 AM IRST 5:48 PM IRST
تاریک روشن دریایی 5:31 AM IRST 6:19 PM IRST
شفق و فلق نجومی 5:01 AM IRST 6:49 PM IRST
ماه 7:43 AM IRST 6:29 PM IRST
میزان روشنایی روز 11h 46m
طول روز
10h 53m
Tomorrow will be 2m 13s shorter.
Waxing Crescent, 4% of the Moon is Illuminated
امروز
Waxing Crescent
Oct 30
ربع اول
Nov 6
ماه کامل
Nov 14
ربع آخر
Nov 22
New

Today's Extremes

Country Highs Country Lows

Community

WunderPhotos

Upload Photos

1,764,954 photos uploaded!

Nearby

تمیزی هوا

Not available.

عمق برف

Not available.

Earthquake Activity

شهر Distance Mag. Time & Date
No recent earthquake activity has been reported nearby.
Minimum magnitude displayed is 2.5.

Coastal Water Temperatures

منطقه درجه حرارت
No Stations Reporting

Nearby Weather Stations