شهر سلیمانیه, عراق

07:20 AM AST on نوامبر 30, 2015 (GMT +0300)
Sulaimaniya | | Change Station
CLOSE
Current Station
Airport
Location: Sulaimaniya,
Elevation: 2493 ft
Nearby Weather Stations

Elev 2493 ft 35.56 °N, 45.32 °E | Updated 1 hour ago

Partly Cloudy
ابرهاى پراكنده
49 °F
Feels Like 49 °F
N
0
باد متغير باد from جنوب شرقی
Gusts mph

امروز
High -- | Low -- °F
--% Chance of Precip.
دیروز
High -- | Low -- °F
Precip. -- در
6:47 AM 4:45 PM
Waning Gibbous, 79% visible
فشار 30.26 در
ديد 6.0 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری
قطره شبنم 40 °F
رطوبت 63%
بارش باران در
برف عمیق Not available.
مادون قرمز Not available.
Pollen Not available.
تمیزی هوا Not available.
Flu Activity Not available.
AAXX 30031 40623 42960 00000 10093 20046 40245 52003
فشار 30.26 در
ديد 6.0 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری
قطره شبنم 40 °F
رطوبت 63%
بارش باران در
برف عمیق Not available.
مادون قرمز Not available.
Pollen Not available.
تمیزی هوا Not available.
Flu Activity Not available.
AAXX 30031 40623 42960 00000 10093 20046 40245 52003

10-Day Weather Forecast

×

Almanac

ستاره شناسی

Nov. 30, 2015 Rise Set
وقت حقیقی
تاریک و روشن اجتماعی
تاریک روشن دریایی
شفق و فلق نجومی
ماه
میزان روشنایی روز
طول روز
Tomorrow will be .
, % of the Moon is Illuminated

Today's Extremes

Country Highs Country Lows

Community

WunderPhotos

Upload Photos

1,874,659 photos uploaded!

WunderBlogs® & News

Nearby

تمیزی هوا

  تمیزی هوا AQ Index آلاینده
Not available.

عمق برف

Station Depth Elevation

Earthquake Activity

شهر Distance Mag. Time & Date
Minimum magnitude displayed is 2.5.

Coastal Water Temperatures

منطقه درجه حرارت

Stations

Nearby Weather Stations

Station Location دما باد سرد قطره شبنم رطوبت باد Precip. Elev ارتقا دادن Type