شهر سلیمانیه, عراق

07:34 PM AST on نوامبر 28, 2014 (GMT +0300)
Sulaimaniya | Change Station
CLOSE
Current Station
Airport
Location: Sulaimaniya,
Elevation: 2493 ft
Nearby Weather Stations

Elev 2493 ft 35.56 °N, 45.32 °E | Updated 1 hour ago

Haze
مه
49 °F
Feels Like 49 °F
N
0
باد متغير باد from
Gusts mph

امروز
High -- | Low -- °F
--% Chance of Precip.
دیروز
High -- | Low -- °F
Precip. -- در
6:46 AM 4:45 PM
Waxing Crescent, 42% visible
فشار 30.24 در
ديد 5.0 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری ابرهای پراکنده 2756 ft
قطره شبنم 43 °F
رطوبت 74%
بارش باران در
برف عمیق Not available.
مادون قرمز Not available.
Pollen Not available.
تمیزی هوا Not available.
Flu Activity Not available.
AAXX 28151 40623 41558 40000 10095 20063 40240 58003 70500 84200 333 84828

More Conditions Fewer Conditions

فشار 30.24 در
ديد 5.0 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری ابرهای پراکنده 2756 ft
قطره شبنم 43 °F
رطوبت 74%
بارش باران در
برف عمیق Not available.
مادون قرمز Not available.
Pollen Not available.
تمیزی هوا Not available.
Flu Activity Not available.
AAXX 28151 40623 41558 40000 10095 20063 40240 58003 70500 84200 333 84828

More Conditions Fewer Conditions

10-Day Weather Forecast

Almanac

ستاره شناسی

Nov. 28, 2014 Rise Set
وقت حقیقی
تاریک و روشن اجتماعی
تاریک روشن دریایی
شفق و فلق نجومی
ماه
میزان روشنایی روز
طول روز
Tomorrow will be .
, % of the Moon is Illuminated

Today's Extremes

Country Highs Country Lows

Community

WunderPhotos

Upload Photos

1,774,232 photos uploaded!

WunderBlogs® & News

Nearby

تمیزی هوا

  تمیزی هوا AQ Index آلاینده
Not available.

عمق برف

Station Depth Elevation

Earthquake Activity

شهر Distance Mag. Time & Date
Minimum magnitude displayed is 2.5.

Coastal Water Temperatures

منطقه درجه حرارت

Nearby Weather Stations