شهر سلیمانیه, عراق

05:18 PM AST on مه 30, 2015 (GMT +0300)
Sulaimaniya | | Change Station
CLOSE
Current Station
Airport
Location: Sulaimaniya,
Elevation: 2493 ft
Nearby Weather Stations

Elev 2493 ft 35.56 °N, 45.32 °E | Updated 2 hours ago

Haze
مه
90 °F
Feels Like 90 °F
N
11
باد متغير باد from NNE
Gusts mph

امروز
High -- | Low -- °F
--% Chance of Precip.
دیروز
High -- | Low -- °F
Precip. -- در
4:44 AM 7:06 PM
Waxing Gibbous, 90% visible
فشار 29.80 در
ديد 5.0 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری ابرهای پراکنده 2461 ft
ابرهای پراکنده 9843 ft
قطره شبنم 47 °F
رطوبت 14%
بارش باران در
برف عمیق Not available.
مادون قرمز Not available.
Pollen Not available.
تمیزی هوا Not available.
Flu Activity Not available.
AAXX 30121 40623 41558 70205 10325 20086 40090 57020 70522 83530 333 83625 84360

More Conditions Fewer Conditions

فشار 29.80 در
ديد 5.0 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری ابرهای پراکنده 2461 ft
ابرهای پراکنده 9843 ft
قطره شبنم 47 °F
رطوبت 14%
بارش باران در
برف عمیق Not available.
مادون قرمز Not available.
Pollen Not available.
تمیزی هوا Not available.
Flu Activity Not available.
AAXX 30121 40623 41558 70205 10325 20086 40090 57020 70522 83530 333 83625 84360

More Conditions Fewer Conditions

10-Day Weather Forecast

Almanac

ستاره شناسی

May. 30, 2015 Rise Set
وقت حقیقی
تاریک و روشن اجتماعی
تاریک روشن دریایی
شفق و فلق نجومی
ماه
میزان روشنایی روز
طول روز
Tomorrow will be .
, % of the Moon is Illuminated

Today's Extremes

Country Highs Country Lows

Community

WunderPhotos

Upload Photos

1,825,520 photos uploaded!

WunderBlogs® & News

Nearby

تمیزی هوا

  تمیزی هوا AQ Index آلاینده
Not available.

عمق برف

Station Depth Elevation

Earthquake Activity

شهر Distance Mag. Time & Date
Minimum magnitude displayed is 2.5.

Coastal Water Temperatures

منطقه درجه حرارت

Stations

Nearby Weather Stations

Station Location دما باد سرد قطره شبنم رطوبت باد Precip. Elev ارتقا دادن Type