شهر سلیمانیه, عراق

09:03 AM AST on اوت 29, 2015 (GMT +0300)
Sulaimaniya | | Change Station
CLOSE
Current Station
Airport
Location: Sulaimaniya,
Elevation: 2493 ft
Nearby Weather Stations

Elev 2493 ft 35.56 °N, 45.32 °E | Updated 3 hours ago

Scattered Clouds
ابرهای پراکنده
81 °F
Feels Like 81 °F
N
4
باد متغير باد from WNW
Gusts mph

امروز
High -- | Low -- °F
--% Chance of Precip.
دیروز
High -- | Low -- °F
Precip. -- در
5:27 AM 6:30 PM
ماه کامل, 100% visible
فشار 29.85 در
ديد 6.0 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری Few 2756 ft
ابرهای پراکنده 9843 ft
قطره شبنم 48 °F
رطوبت 21%
بارش باران در
برف عمیق Not available.
مادون قرمز Not available.
Pollen Not available.
تمیزی هوا Not available.
Flu Activity Not available.
AAXX 29031 40623 42560 53002 10270 20089 40106 52005 82130 333 82828 83360
فشار 29.85 در
ديد 6.0 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری Few 2756 ft
ابرهای پراکنده 9843 ft
قطره شبنم 48 °F
رطوبت 21%
بارش باران در
برف عمیق Not available.
مادون قرمز Not available.
Pollen Not available.
تمیزی هوا Not available.
Flu Activity Not available.
AAXX 29031 40623 42560 53002 10270 20089 40106 52005 82130 333 82828 83360

10-Day Weather Forecast

×

Almanac

ستاره شناسی

Aug. 29, 2015 Rise Set
وقت حقیقی
تاریک و روشن اجتماعی
تاریک روشن دریایی
شفق و فلق نجومی
ماه
میزان روشنایی روز
طول روز
Tomorrow will be .
, % of the Moon is Illuminated

Today's Extremes

Country Highs Country Lows

Community

WunderPhotos

Upload Photos

1,850,622 photos uploaded!

WunderBlogs® & News

Nearby

تمیزی هوا

  تمیزی هوا AQ Index آلاینده
Not available.

عمق برف

Station Depth Elevation

Earthquake Activity

شهر Distance Mag. Time & Date
Minimum magnitude displayed is 2.5.

Coastal Water Temperatures

منطقه درجه حرارت

Stations

Nearby Weather Stations

Station Location دما باد سرد قطره شبنم رطوبت باد Precip. Elev ارتقا دادن Type