شهر سلیمانیه, عراق

12:25 AM AST on فوریه 08, 2016 (GMT +0300)
Sulaimaniya | | Change Station
CLOSE
Current Station
Airport
Location: Sulaimaniya,
Elevation: 2493 ft
Nearby Weather Stations

Elev 2493 ft 35.56 °N, 45.32 °E | Updated 3 hours ago

Partly Cloudy
ابرهاى پراكنده
38 °F
Feels Like 38 °F
N
0
باد متغير باد from
Gusts mph

امروز
High -- | Low -- °F
--% Chance of Precip.
دیروز
High -- | Low -- °F
Precip. -- در
فشار 30.16 در
ديد 6.0 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری ابرهای پراکنده 9843 ft
قطره شبنم 37 °F
رطوبت 96%
بارش باران در
برف عمیق Not available.
6:52 AM 5:32 PM
Waning Crescent, 1% visible
AAXX 07181 40623 12960 30000 10036 20029 40213 52009 60092 83030 333 10102 83360
فشار 30.16 در
ديد 6.0 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری ابرهای پراکنده 9843 ft
قطره شبنم 37 °F
رطوبت 96%
بارش باران در
برف عمیق Not available.
6:52 AM 5:32 PM
Waning Crescent, 1% visible
AAXX 07181 40623 12960 30000 10036 20029 40213 52009 60092 83030 333 10102 83360

10-Day Weather Forecast

No radar image for this location.
×

Almanac

ستاره شناسی

Feb. 08, 2016 Rise Set
وقت حقیقی
تاریک و روشن اجتماعی
تاریک روشن دریایی
شفق و فلق نجومی
ماه
میزان روشنایی روز
طول روز
Tomorrow will be .
, % of the Moon is Illuminated

Today's Extremes

Country Highs Country Lows

Community

WunderPhotos

Upload Photos

1,891,301 photos uploaded!

WunderBlog® & News

Nearby

تمیزی هوا

  تمیزی هوا AQ Index آلاینده
Not available.

عمق برف

Station Depth Elevation

Earthquake Activity

شهر Distance Mag. Time & Date
Minimum magnitude displayed is 2.5.

Coastal Water Temperatures

منطقه درجه حرارت

Stations

Nearby Weather Stations

Station Location دما باد سرد قطره شبنم رطوبت باد Precip. Elev ارتقا دادن Type