شهر سلیمانیه, عراق

03:52 AM AST on ژوئیه 02, 2015 (GMT +0300)
Sulaimaniya | | Change Station
CLOSE
Current Station
Airport
Location: Sulaimaniya,
Elevation: 2493 ft
Nearby Weather Stations

Elev 2493 ft 35.56 °N, 45.32 °E | Updated 6 hours ago

Clear
72 °F
Feels Like 72 °F
N
5
باد متغير باد from شمال شرقی
Gusts mph

امروز
High -- | Low -- °F
--% Chance of Precip.
دیروز
High -- | Low -- °F
Precip. -- در
4:46 AM 7:17 PM
ماه کامل, 100% visible
فشار 29.69 در
ديد 6.0 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری
قطره شبنم 36 °F
رطوبت 26%
بارش باران در
برف عمیق Not available.
مادون قرمز Not available.
Pollen Not available.
تمیزی هوا Not available.
Flu Activity Not available.
AAXX 01181 40623 12960 02702 10338 20087 40054 53004 60002 333 10415

More Conditions Fewer Conditions

فشار 29.69 در
ديد 6.0 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری
قطره شبنم 36 °F
رطوبت 26%
بارش باران در
برف عمیق Not available.
مادون قرمز Not available.
Pollen Not available.
تمیزی هوا Not available.
Flu Activity Not available.
AAXX 01181 40623 12960 02702 10338 20087 40054 53004 60002 333 10415

More Conditions Fewer Conditions

10-Day Weather Forecast

×

Almanac

ستاره شناسی

Jul. 02, 2015 Rise Set
وقت حقیقی
تاریک و روشن اجتماعی
تاریک روشن دریایی
شفق و فلق نجومی
ماه
میزان روشنایی روز
طول روز
Tomorrow will be .
, % of the Moon is Illuminated

Today's Extremes

Country Highs Country Lows

Community

WunderPhotos

Upload Photos

1,834,355 photos uploaded!

WunderBlogs® & News

Nearby

تمیزی هوا

  تمیزی هوا AQ Index آلاینده
Not available.

عمق برف

Station Depth Elevation

Earthquake Activity

شهر Distance Mag. Time & Date
Minimum magnitude displayed is 2.5.

Coastal Water Temperatures

منطقه درجه حرارت

Stations

Nearby Weather Stations

Station Location دما باد سرد قطره شبنم رطوبت باد Precip. Elev ارتقا دادن Type