شهر سلیمانیه, عراق

11:05 PM AST on اكتبر 08, 2015 (GMT +0300)
Sulaimaniya | | Change Station
CLOSE
Current Station
Airport
Location: Sulaimaniya,
Elevation: 2493 ft
Nearby Weather Stations

Elev 2493 ft 35.56 °N, 45.32 °E | Updated 2 hours ago

Scattered Clouds
ابرهای پراکنده
72 °F
Feels Like 72 °F
N
4
باد متغير باد from غرب
Gusts mph

امروز
High -- | Low -- °F
--% Chance of Precip.
دیروز
High -- | Low -- °F
Precip. -- در
5:58 AM 5:32 PM
Waning Crescent, 15% visible
فشار 29.94 در
ديد 6.0 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری Few 9843 ft
قطره شبنم 56 °F
رطوبت 47%
بارش باران در
برف عمیق Not available.
مادون قرمز Not available.
Pollen Not available.
تمیزی هوا Not available.
Flu Activity Not available.
AAXX 08181 40623 12960 22602 10220 20134 40139 52007 60002 82030 333 10292 82360
فشار 29.94 در
ديد 6.0 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری Few 9843 ft
قطره شبنم 56 °F
رطوبت 47%
بارش باران در
برف عمیق Not available.
مادون قرمز Not available.
Pollen Not available.
تمیزی هوا Not available.
Flu Activity Not available.
AAXX 08181 40623 12960 22602 10220 20134 40139 52007 60002 82030 333 10292 82360

10-Day Weather Forecast

×

Almanac

ستاره شناسی

Oct. 08, 2015 Rise Set
وقت حقیقی
تاریک و روشن اجتماعی
تاریک روشن دریایی
شفق و فلق نجومی
ماه
میزان روشنایی روز
طول روز
Tomorrow will be .
, % of the Moon is Illuminated

Today's Extremes

Country Highs Country Lows

Community

WunderPhotos

Upload Photos

1,861,942 photos uploaded!

WunderBlogs® & News

Nearby

تمیزی هوا

  تمیزی هوا AQ Index آلاینده
Not available.

عمق برف

Station Depth Elevation

Earthquake Activity

شهر Distance Mag. Time & Date
Minimum magnitude displayed is 2.5.

Coastal Water Temperatures

منطقه درجه حرارت

Stations

Nearby Weather Stations

Station Location دما باد سرد قطره شبنم رطوبت باد Precip. Elev ارتقا دادن Type