بیروت, لبنان

08:04 AM EEST on مه 25, 2015 (GMT +0300)
CoventoRosso | | Change Station
CLOSE
Current Station
ایستگاههای هواشناسی شخصی
Location: Baabda, MOUNT LEBANON
Elevation: 364 ft
Nearby Weather Stations

Elev 364 ft 33.85 °N, 35.54 °E | Updated 15 seconds ago

Clear
صاف
81.7 °F
Feels Like 81 °F
N
0.0
باد متغير باد from جنوب
Gusts 0.0 mph

امروز
High -- | Low -- °F
--% Chance of Precip.
دیروز
High -- | Low -- °F
Precip. -- در
5:31 AM 7:38 PM
Waxing Crescent, 45% visible
فشار 29.95 در
ديد -9999.0 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری
شاخص گرما 81 °F
قطره شبنم 50 °F
رطوبت 33%
بارش باران 0.00 در
برف عمیق Not available.
مادون قرمز 1.0 out of 12
Pollen Not available.
تمیزی هوا Not available.
Flu Activity Not available.
METAR LLIB 250450Z VRB02KT CAVOK 24/08 Q1014

More Conditions Fewer Conditions

فشار 29.95 در
ديد -9999.0 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری
شاخص گرما 81 °F
قطره شبنم 50 °F
رطوبت 33%
بارش باران 0.00 در
برف عمیق Not available.
مادون قرمز 1.0 out of 12
Pollen Not available.
تمیزی هوا Not available.
Flu Activity Not available.
METAR LLIB 250450Z VRB02KT CAVOK 24/08 Q1014

More Conditions Fewer Conditions

10-Day Weather Forecast

Almanac

ستاره شناسی

May. 25, 2015 Rise Set
وقت حقیقی
تاریک و روشن اجتماعی
تاریک روشن دریایی
شفق و فلق نجومی
ماه
میزان روشنایی روز
طول روز
Tomorrow will be .
, % of the Moon is Illuminated

Today's Extremes

Country Highs Country Lows

Community

WunderPhotos

Upload Photos

1,823,956 photos uploaded!

WunderBlogs® & News

Nearby

تمیزی هوا

  تمیزی هوا AQ Index آلاینده
Not available.

عمق برف

Station Depth Elevation

Earthquake Activity

شهر Distance Mag. Time & Date
Minimum magnitude displayed is 2.5.

Coastal Water Temperatures

منطقه درجه حرارت

Stations

Nearby Weather Stations

Station Location دما باد سرد قطره شبنم رطوبت باد Precip. Elev ارتقا دادن Type