بیروت, لبنان

10:09 AM EET on نوامبر 27, 2015 (GMT +0200)
Beirut International | | Change Station
CLOSE
Current Station
Airport
Location: Beirut,
Elevation: 62 ft
Nearby Weather Stations

Elev 62 ft 33.82 °N, 35.49 °E | Updated 9 minutes ago

Scattered Clouds
ابرهای پراکنده
75 °F
Feels Like 75 °F
N
4
باد متغير باد from WSW

امروز
High -- | Low -- °F
--% Chance of Precip.
دیروز
High -- | Low -- °F
Precip. -- در
6:20 AM 4:30 PM
ماه کامل, 97% visible
فشار 30.09 در
ديد 5.0 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری ابرهای پراکنده 18000 ft
قطره شبنم 52 °F
رطوبت 44%
بارش باران 0.00 در
برف عمیق Not available.
مادون قرمز 3 out of 12
Pollen Not available.
تمیزی هوا Not available.
Flu Activity Not available.
METAR OLBA 270800Z 25003KT 220V280 8000 SCT180 24/11 Q1019
فشار 30.09 در
ديد 5.0 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری ابرهای پراکنده 18000 ft
قطره شبنم 52 °F
رطوبت 44%
بارش باران 0.00 در
برف عمیق Not available.
مادون قرمز 3 out of 12
Pollen Not available.
تمیزی هوا Not available.
Flu Activity Not available.
METAR OLBA 270800Z 25003KT 220V280 8000 SCT180 24/11 Q1019

10-Day Weather Forecast

×

Almanac

ستاره شناسی

Nov. 27, 2015 Rise Set
وقت حقیقی
تاریک و روشن اجتماعی
تاریک روشن دریایی
شفق و فلق نجومی
ماه
میزان روشنایی روز
طول روز
Tomorrow will be .
, % of the Moon is Illuminated

Today's Extremes

Country Highs Country Lows

Community

WunderPhotos

Upload Photos

1,873,924 photos uploaded!

WunderBlogs® & News

Nearby

تمیزی هوا

  تمیزی هوا AQ Index آلاینده
Not available.

عمق برف

Station Depth Elevation

Earthquake Activity

شهر Distance Mag. Time & Date
Minimum magnitude displayed is 2.5.

Coastal Water Temperatures

منطقه درجه حرارت

Stations

Nearby Weather Stations

Station Location دما باد سرد قطره شبنم رطوبت باد Precip. Elev ارتقا دادن Type