ایروان, ارمنستان

09:13 AM AMT on مارس 27, 2015 (GMT +0400)
Zvartnots | | Change Station
CLOSE
Current Station
Airport
Location: Zvartnots,
Elevation: 2838 ft
Nearby Weather Stations

Elev 2838 ft 40.15 °N, 44.40 °E | Updated 13 minutes ago

Mostly Cloudy
بیشتر ابری
45 °F
Feels Like 45 °F
N
0
باد متغير باد from شمال

امروز
High -- | Low -- °F
--% Chance of Precip.
دیروز
High -- | Low -- °F
Precip. -- در
6:55 AM 7:20 PM
Waxing Crescent, 49% visible
فشار 30.27 در
ديد 6.2 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری بیشتر ابری 20000 ft
قطره شبنم 36 °F
رطوبت 71%
بارش باران 0.00 در
برف عمیق Not available.
مادون قرمز 1 out of 12
Pollen Not available.
تمیزی هوا Not available.
Flu Activity Not available.
METAR UDYZ 270500Z 00000MPS 9999 BKN200 07/02 Q1025 R09/010070 NOSIG

More Conditions Fewer Conditions

فشار 30.27 در
ديد 6.2 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری بیشتر ابری 20000 ft
قطره شبنم 36 °F
رطوبت 71%
بارش باران 0.00 در
برف عمیق Not available.
مادون قرمز 1 out of 12
Pollen Not available.
تمیزی هوا Not available.
Flu Activity Not available.
METAR UDYZ 270500Z 00000MPS 9999 BKN200 07/02 Q1025 R09/010070 NOSIG

More Conditions Fewer Conditions

10-Day Weather Forecast

Almanac

ستاره شناسی

Mar. 27, 2015 Rise Set
وقت حقیقی
تاریک و روشن اجتماعی
تاریک روشن دریایی
شفق و فلق نجومی
ماه
میزان روشنایی روز
طول روز
Tomorrow will be .
, % of the Moon is Illuminated

Today's Extremes

Country Highs Country Lows

Community

WunderPhotos

Upload Photos

1,808,697 photos uploaded!

WunderBlogs® & News

Nearby

تمیزی هوا

  تمیزی هوا AQ Index آلاینده
Not available.

عمق برف

Station Depth Elevation

Earthquake Activity

شهر Distance Mag. Time & Date
Minimum magnitude displayed is 2.5.

Coastal Water Temperatures

منطقه درجه حرارت

Stations

Nearby Weather Stations

Station Location دما باد سرد قطره شبنم رطوبت باد Precip. Elev ارتقا دادن Type