استانبول, Turkey

09:31 AM EET on فوریه 12, 2016 (GMT +0200)
Ataturk | | Change Station
CLOSE
Current Station
Airport
Location: Istanbul,
Elevation: 121 ft
Nearby Weather Stations

Elev 121 ft 40.98 °N, 28.81 °E | Updated 11 minutes ago

Mostly Cloudy
بیشتر ابری
55 °F
Feels Like 55 °F
N
15
باد متغير باد from جنوب غربی

امروز
High -- | Low -- °F
--% Chance of Precip.
دیروز
High -- | Low -- °F
Precip. -- در
فشار 29.92 در
ديد 6.2 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری ابرهای پراکنده 3800 ft
بیشتر ابری 9000 ft
قطره شبنم 46 °F
رطوبت 72%
بارش باران 0.00 در
برف عمیق Not available.
7:03 AM 5:34 PM
Waxing Crescent, 18% visible
METAR LTBA 120720Z 23013KT 9999 SCT038 BKN090 13/08 Q1013 NOSIG
فشار 29.92 در
ديد 6.2 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری ابرهای پراکنده 3800 ft
بیشتر ابری 9000 ft
قطره شبنم 46 °F
رطوبت 72%
بارش باران 0.00 در
برف عمیق Not available.
7:03 AM 5:34 PM
Waxing Crescent, 18% visible
METAR LTBA 120720Z 23013KT 9999 SCT038 BKN090 13/08 Q1013 NOSIG

10-Day Weather Forecast

Almanac

ستاره شناسی

Feb. 12, 2016 Rise Set
وقت حقیقی
تاریک و روشن اجتماعی
تاریک روشن دریایی
شفق و فلق نجومی
ماه
میزان روشنایی روز
طول روز
Tomorrow will be .
, % of the Moon is Illuminated

Today's Extremes

Country Highs Country Lows

Community

WunderPhotos

Upload Photos

1,892,278 photos uploaded!

WunderBlog® & News

Nearby

تمیزی هوا

  تمیزی هوا AQ Index آلاینده
Not available.

عمق برف

Station Depth Elevation

Earthquake Activity

شهر Distance Mag. Time & Date
Minimum magnitude displayed is 2.5.

Coastal Water Temperatures

منطقه درجه حرارت

Stations

Nearby Weather Stations

Station Location دما باد سرد قطره شبنم رطوبت باد Precip. Elev ارتقا دادن Type