استانبول, ترکیه

02:13 AM EET on ژانویه 29, 2015 (GMT +0200)
Istanbul / Ataturk | Change Station
CLOSE
Current Station
Airport
Location: Istanbul / Ataturk,
Elevation: 121 ft
Nearby Weather Stations

Elev 121 ft 40.98 °N, 28.81 °E | Updated 13 minutes ago

Partly Cloudy
ابرهاى پراكنده
41 °F
Feels Like 41 °F
N
6
باد متغير باد from شمال
Gusts mph

امروز
High -- | Low -- °F
--% Chance of Precip.
دیروز
High -- | Low -- °F
Precip. -- در
7:18 AM 5:17 PM
Waxing Gibbous, 69% visible
فشار 29.95 در
ديد 6.0 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری ابرهای پراکنده 689 ft
بیشتر ابری 2165 ft
قطره شبنم 38 °F
رطوبت 85%
بارش باران در
برف عمیق Not available.
مادون قرمز Not available.
Pollen Not available.
تمیزی هوا Not available.
Flu Activity Not available.
AAXX 29004 17060 11360 63505 10051 20034 30100 40141 50000 69921 70382 86500 333 84707 86622 91113

More Conditions Fewer Conditions

فشار 29.95 در
ديد 6.0 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری ابرهای پراکنده 689 ft
بیشتر ابری 2165 ft
قطره شبنم 38 °F
رطوبت 85%
بارش باران در
برف عمیق Not available.
مادون قرمز Not available.
Pollen Not available.
تمیزی هوا Not available.
Flu Activity Not available.
AAXX 29004 17060 11360 63505 10051 20034 30100 40141 50000 69921 70382 86500 333 84707 86622 91113

More Conditions Fewer Conditions

10-Day Weather Forecast

Almanac

ستاره شناسی

Jan. 29, 2015 Rise Set
وقت حقیقی
تاریک و روشن اجتماعی
تاریک روشن دریایی
شفق و فلق نجومی
ماه
میزان روشنایی روز
طول روز
Tomorrow will be .
, % of the Moon is Illuminated

Today's Extremes

Country Highs Country Lows

Community

WunderPhotos

Upload Photos

1,791,302 photos uploaded!

WunderBlogs® & News

Nearby

تمیزی هوا

  تمیزی هوا AQ Index آلاینده
Not available.

عمق برف

Station Depth Elevation

Earthquake Activity

شهر Distance Mag. Time & Date
Minimum magnitude displayed is 2.5.

Coastal Water Temperatures

منطقه درجه حرارت

Nearby Weather Stations